Vítejte na nových stránkách Janoch INFO.cz

Novinky na Janoch INFO.cz :

Vyléčení rakoviny do 6 týdnů..Jak ?

Ruský profesor: Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci. Všechno je ve stravě. Peroxid vodíku – všelék? Věřit pohádkám, nebo zůstat v pasti

PAMPELIŠKA – KRÁLOVNA JARNÍCH ZAHRAD

 

Přednáška Dr. Joel Wallacha - Mrtví lékaři nelžou!

Zkrácený přepis přednášky Dr. Joe Wallacha MVDr., MUDr., kterou přednesl v roce 1994 v Kansas City. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu.
Joe Wallach My lidé se chceme dožít vysokého věku a přitom nejíme žádné vitamíny a minerály. To mě trápilo. Proto jsem se jednoho dne zeptal svého otce, proč nepřidáváme do naší stravy potřebné živiny, tak jako je dáváme našemu dobytku. Můj otec na to jen zabručel něco jako: "/Buď zticha hochu a važ si čerstvé stravy, kterou tu máme."/

Po střední škole jsem se rozhodl studovat zemědělství na /universitě v Missouri./ Po nějakém čase jsem přešel na studium veterinářství. Tam jsem také obdržel odpovědi na většinu mých otázek z klukovských let. Je zajímavé, že veterináři vědí jak předejít a někdy i vyléčit řadu nemocí u zvířat jednoduše a levně pomocí správné výživy. Chcete-li se uživit jako farmář, musíte umět o zvířata správně pečovat a tím přejdete řadě problémů a výdajů a to jen za pomoci výživy. Pro zvířata totiž nemáme žádné pojišťovny ani Červený kříž a tak je musíme udržovat v plném zdraví.

Po ukončení studia se mi naskytla příležitost splnit si jeden z mých chlapeckých snů. Odjel jsem do Afriky pomáhat při záchraně divokých zvířat jako veterinář. Po dvou letech práce se slony a nosorožci jsem dostal telegram ze /ZOO v St. Luis/. Vzhledem k mým zkušenostem s divokými zvířaty mi nabídli místo veterináře. Nabídku jsem přijal a mým úkolem bylo provádět pitvy zvířat, která uhynula přirozenou smrtí. ZOO v St. Luis obdrželo dotaci /75 milionů dolarů na výzkum příčin smrti u zvířat/ a na vyhledávání druhů zvířat, jež jsou obzvláště citlivá na znečistění (/daleko citlivější než lidé/).
Tato zvířata by se pak používala ke sledování vlivu znečistění prostředí na živé organismy. Proto, aby bylo možno zjednat nápravu stavu dříve, než se negativní vlivy projeví na člověku. Tak jsem strávil 12 let pitváním zvířat a celkově jsem provedl /17 000 pitev./ Také jsem se zúčastnil okolo /3 000 pitev na lidech/. Závěr byl takový, že každý případ přirozené smrti, ať již u zvířete nebo u člověka, je projevem nedostatku živin. Tyto výsledky mě fascinovaly. Opět jsem si vzpomněl na své dětství, náš dobytek a hlavně na to, čím jsme jej krmili.
Chtěl jsem ukázat ostatním jak je výživa důležitá. Začal jsem psát články do novin a časopisů. Napsal jsem také několik učebnic, mluvil jsem v rozhlase, televizi. Mé poznatky však nechávali lidi vlažné. Nikdo se mnou nesdílel mé nadšení a lékaři byli k mým výsledkům ti nejpesimičtější. Rozhodl jsem se tedy jít studovat medicínu jen proto, abych si mohl otevřít svou
vlastní lékařskou praxi a zde využít výsledky svých výzkumů pro lidi. Po u končení studia jsem 15 let v Portlandu, ve státě Oregon, vykonával praxi jako praktický lékař. Musím říci, že výsledky veterinářské praxe se potvrdily při aplikaci na lidi a pokud si z toho, o čem dnes budu hovořit, odnesete jen 10%, ušetříte si spoustu zbytečného trápení a přidáte si mnoho let života za plného zdraví. Chci Vám ukázat, že stojí za to podstoupit určité úsilí a něco pro sebe udělat. Protože jen ti z
Vás, kteří se pevně rozhodnou, mohou očekávat nějaké výsledky. Ve světě je nejméně 5 oblastí, kde se lidé dožívají věku 120 až 140 let/. Vědecké poznatky ukazují, že genetický potenciál lidského těla je rovněž /120 až 140 let. /Chci se zde zmínit o těchto národnostech podrobněji. Pokud jde o údaje dlouhověkosti, lze předpokládat, že některé budou přehnané. Omezím se proto jen na údaje, které jsou písemně dokumentované.

Z oblasti Tibetu je to případ /čínského doktora Li/, který obdržel od čínského císaře uznání za dlouhověkost při příležitosti oslavy svých 150ti let. //Doktor Li se údajně narodil v roce 1777 a zemřel v roce 1933. /Na základě toho napsal /James Hilton v roce 1934 svoji knihu nazvanou "Ztracený horizont"./

Další oblastí, kde se lidé běžně dožívají věku/ 120 až 140 let je východní Pakistán, /dále jsou to/ jižní části bývalého Sovětského svazu. J/sou to oblasti,/ kde žijí Arméni, Azerbajdžánci a Jerevanci. /Například lednové číslo časopisu/ National Geographic z roku 1973 /pojednává o lidech, kteří se dožili sta a více let. V paměti mi utkvěly tři fotografie. Na první je paní ve věku 136 let se sklenkou vody v jedné ruce a doutníkem ve druhé. Tedy žádná křehká stařenka v nemocnici či domově důchodců, obávající se termínu placení za drahou léčbu, ale někdo, kdo se stále ještě raduje ze života. Na dalším obrázku byla skupina tří manželských párů oslavujících své 100leté, 115tileté a 120tileté výročí svatby. Na posledním obrázku je pán sbírající čajové listí na plantáži v Arménii. Dle jeho rodného listu a rodných listů jeho dětí, bylo tomuto muži 167 let! Na západní polokouli stojí za zmínku andský kmen Vilka Bambe z oblasti Ecuadoru. Z oblasti jihovýchodního Peru je to kmen indiánů Tiki Caca. Lidé v obou těchto oblastech se dožívají věku 120 až 140 let.
Pokud jde o Američany, nejstarším občanem USA byla paní /Margaret Steechová, /o které je zmínka v Guinessově knize rekordů a která zemřela na následky pádu /ve věku 115 let./ Paní Steechová byla před pádem naprosto zdravá a podle úmrtního listu zemřela na nedostatek vápníku tři týdny po pádu. Dcera paní Steechové uvedla, že její matka měla v posledních týdnech svého života nezvyklou chuť na sladké věci. Toto je projev nedostatku chrómu a vanadu.
Celý článek zde....

Aktuality a zprávy ...