Přeštice a vše kolem na Janoch INFO.cz

Průmyslový park Přeštice II

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Na základě ust. § 16 zákona oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II”.

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 25. 7. 2019 do 26. 8. 2019 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 26. 8. 2019 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty, nebude brán zřetel.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), pod kódem záměru PLK1912.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Dokumenty z Informační systém EIA

oznámení záměru

01 EIA Přeštice 2019

02 RS Přeštice 2019

03 Hlukova studie Přeštice 2019

04aTZ_sadovky

04bACC100_Přeštice_var7_včetně sadovek-sado

 

Informace o oznámení

 

EIA - vývěska - oznámení veřejnosti

EIA - zahájení ZŘ - kategorie II - Průmyslový park Přeštice II

 

Zdroj: www.portal.cenia.cz, http://www.plzensky-kraj.cz