AQUAPOL vyjádření

Oficiální vyjádření pro stránky www.Janoch.borec.cz od fa. AQUAPOL k odvysílané reportáži na TV Nova v pořadu Občanské judo dne 28.1.2007

 


OFICIÁLNÍ STANOVISKO K REPORTÁŽI TV NOVA

Firma AQUAPOL, kterou založil v roce 1985 Ing. Wilhelm Mohorn v Rakousku, již více než 22 let úspěšně odvlhčuje stejnojmennou technologií vzlínající vlhkostí zavlhčené stavby. Za oněch 22 let bylo instalováno již více než 34000 zařízení AQUAPOL a zákazníci jsou v drtivé většině případů s efektem spokojeni. Europatentem chráněný a certifikovaný systém AQUAPOL obdržel již několik desítek mezinárodních oceněnění; mezi nejvýznamnější lze zařadit Kaplanovu medaili udělenou za základní výzkum k systému Aquapol na radnici ve Vídni v roce 1995. Metoda Aquapol byla nedávno napadena v reportáži TV Nova.

Informace uvedené v reportáži, se nezakládají na pravdě! Celá reportáž je jen vyvrcholením osobních útoků vedených proti metodě AQUAPOL ze strany pana Pekárka a pana Klečky. Během příprav reportáže jsme nezaznamenali ani jeden jediný náznak zájmu o objektivitu.

Několik příkladů hovořících za vše:

  • redaktorka od firmy dostala kontakty na zákazníky, kde nebyla provedena jakákoliv doprovodná opatření, které pokud víme, kontaktovala, ale v reportáži se účelově vůbec tato fakta neobjevila

  • redaktorka od firmy dostala kontakty na zákazníky, kterým byly vráceny dle záruky peníze, pokud nebyla metoda účinná. V reportáži se opět vůbec účelově tato fakta neobjevila

  • redaktorka zcela striktně odmítla jakoukoliv komunikaci s držitelem Kaplanovy Medaile za svůj výzkum, majitelem EUROPATENTU Ing. Wilhelmem Mohornem, který byl ochoten vystoupit a byl připraven spolupracovat

  • redaktorce byl nabídnut relativně krátkodobý experiment, prokazující účinek systému AQUAPOL, ten redaktorka opět zcela účelově ignorovala

  • celý tým redaktorky vnikl do sídla firmy bez nahlášení předem „přepadovou formou“ a vše bylo natáčeno bez našeho souhlasu a vědomí skrytým mikrofonem a skrytou kamerou

  • veškeré předané pozitivní materiály byly zcela ignorovány a zamlčeny

K vystoupení pana Pekárka:
V pořadu vystoupil pan Luděk Pekárek rok, narození 1924. Je nutno však dodat, že se jedná o našeho dlouholetého oponenta, který se se svými přáteli mimo technologie AQUAPOL snaží zlikvidovat i elektrofyzikální metody vysušování zdiva jako např. WIGOPOL, HYDROPOL apod. Stejně tak se však snaží zlikvidovat např. i homeopatii či akupunkturu. Hygienika Pekárka lze jen velmi těžko považovat za skutečného odborníka. Za odborníka jej nepovažují, pokud je nám známo, ani skuteční vědci, neboť jak bylo zjištěno, počet jeho publikací od roku 1957 až do roku 2003 je celkem pouze 8, z toho 3 v bývalých sovětských časopisech, které údajně nemají žádný velký kredit. Jeho vrstevníci, skutečně uznávaní odborníci, mají od roku 1970 cca 100-300 publikací s citacemi mezi 100-4000. Teoretici mívají publikací i citací obvykle podstatně více, což neplatí v případě p. Pekárka, kde pravdou je naprostý opak. Samozřejmě zde nejsou zahrnovány publikace v nevýznamných a populárních časopisech, konference apod.. Jako zdroj byl použit vyhledávací prostředek SPIN a PROLA patřící Americké fyzikální společnosti, prohledávající všechny dostupné archivy, které jsou uloženy v el. formě (tj. většina obecně uznávaných odborných časopisů, jako je např. časopis Physical Review B apod.). Je tedy naprosto skandální, když se Pekárek nechává označovat za předního odborníka fyzikálního ústavu akademie věd, kde pokud víme, vůbec ani nepracuje!

Je zajímavé, že TV NOVA, která pranýřuje zvěrstva minulého režimu a jeho tajných organizací, spolupracuje s bývalým agentem STB Pekárkem, který vědomě manipuluje s pravdou. Jak jsme totiž zjistili, osoba pana L. Pekárka je vedena v seznamech STB ministerstva vnitra jako agent (tajný spolupracovník) kontrarozvědky pod krycím jménem Šabart a to od roku 1973.

Pekárek v reportáži záměrně měřil u rozebraného přístroje elektromagnetické pole i přes fakt, že ví, že přístroj takové pole nevysílá! Je to záměrná a účelová lež, o které byla redaktorka předem informována! Pro přirovnání: je to jako kdyby se snažil změřit tělesnou teplotu krejčovským metrem! Nesmyslný účelový experiment (který ani nemůže funkci prokázat) se skleněnými kapilárami u rozebraného a zřejmě i poškozeného přístroje, který navíc nebyl správně nainstalován, nemá snad ani smysl komentovat.

K vystoupení pana Klečky:
Pan Klečka, pro kterého je boj proti AQUAPOLu z nám neznámého důvodů jeho osobní záležitostí (o důvodech lze pouze spekulovat), v reportáži zmínil ČSN. Nemyslíme si, že pro výsledek vysušení zdiva je podstatné, zda metoda je či není v normě zahrnuta (norma není závazná, ale pouze doporučující), ale zda je dosaženo účinnosti dle ČSN, ke které se firma AQUAPOL v záručním listě zavazuje a dodržuje ji. V opačném případě vrátí zákazníkovi vynaložené prostředky. Snahy o „měření dvojím metrem“ jsou zcela účelové. Domníváme se, že jde pouze o odvrácení pozornosti a krytí skutečných nešvarů na scéně sanací vlhkého zdiva. V tomto směru budeme nadále provádět šetření.

K vystoupení pana Adamce:
Pan Adamec v reportáži uvedl řadu polopravd a zamlčel podstatná fakta. Tím nejdůležitějším je skutečnost, že sice vydal rozhodnutí o pokutě a zdržení se šíření informací, ale jeho nadřízený orgán rozhodnutí opravil jen na pokutu (jde snad jen o peníze?), 6 týdnů před natáčením reportáže však Městský soud v Praze obě rozhodnutí zrušil, ČOI musí firmě AQUAPOL zaplatit všechny výlohy s jednáním a vrátit pokutu včetně úroků. Tyto velmi jednoduchým způsobem (rozsudek z 4. října 2006) prokazatelné lži budou, jak pevně věříme, soudně či Policií potrestány.
Je zajímavé, že oba „nespokojení zákazníci“, pan Švec a paní Střížková, jsou sousedy pana Adamce, resp. bydlí ve stejné ulici. Náhoda, či manipulace?

Závěrečná řeč paní redaktorky o tom, že se soud táhne roky a pokuta je promlčena (lze chápat, že není zaplacena?) je „do nebe volající“ vědomou lží!

„Nespokojení zákazníci“:

V reportáži nebyla u zákazníků ukázána žádná vlhká zeď! Oba zákazníci mají totiž své objekty dle našich posledních měření suché! Nikdy ani nepodali reklamaci a když jsme chtěli sami před lety provést bezplatnou kontrolu, odmítli ji! Oba zákazníci jsou zřejmě zmanipulováni panem Adamcem (v reportáži také vystupoval) – oba jsou jeho sousedé!

Objekt pí Střížkové:
Ohledně zakázky jednal s naší firmou manžel paní Střížkové, pan Střížka, který bohužel před asi 4 lety zemřel. Paní Střížková není podle našeho názoru dostatečně informována a je zmanipulována. V záběrech TV NOVA nebyla ukázána žádná porucha způsobená vlhkostí.

Vlhkostní stav objektu:
Realizace proběhla v roce 1997. Hodnoty vlhkosti zdiva se pohybovaly v rozmezí 4,2-8,1 % váhových H2O. Objekt byl odvlhčen a zákazníkovi předán v roce 1998. Hodnoty vlhkosti zdiva se pohybovaly v rozmezí 1,5-3,7 % váhových H2O (viz. graf). V roce 1999 bylo provedeno ještě jedno ověřovací měření v dalším referenčním bodě a naměřená vlhkost 1,5% váhových H2O vykazovala opět hodnotu suchého zdiva.

důkaz:
protokoly o měření,
předávací protokol ze dne 30.6.1998

Objekt pana Švece:
Objekt byl vysušen dle smlouvy o dílo a 16.6. 2000 zákazníkovi předán. Dne 29.9. 2003 jsme písemně majiteli nabídli možnost provedení bezplatného ověřovacího měření a kontrolu přístroje AQUAPOL. Toto nám však bylo dne 1.10. 2003 telefonicky zamítnuto

Vlhkostní stav objektu:
Realizace proběhla v roce 1998. Hodnoty vlhkosti zdiva se pohybovaly v rozmezí 6,8-18,7 % váhových H2O. Objekt byl odvlhčen a zákazníkovi předán v roce 2000. Naměřené hodnoty vlhkosti zdiva se pohybovaly v rozmezí cca 1-1,8 % váhových H2O (viz. graf), měřeno bylo pouze v jednom z referenčních míst-zákazník si v jiných referenčních místech nepřál měření.

důkaz:
protokoly o měření,
předávací protokol ze dne 16.6.2000
dopis ze dne 29.9.2003
protokol o tel. hovoru ze dne 1.10.2003

Objekt ve Stonařově
Byl úspěšně odvlhčen tak, jak potvrdil v reportáži sám zákazník. Pro upřesnění je potřeba dodat, že první doprovodná opatření (částečná instalace delta folie) byla provedena až po 6 měsících od instalace Aquapolu a i přes to v tomto období ke snížení vlhkosti došlo. Další opatření (odstranění zasolených omítek) byla provedena až 18 měsíců po instalaci přístroje. Po cca 2 letech od instalace přístroje nebyla i přes upozornění provedena všechna navržená opatření, ale i přes to byl již objekt vysušen. Veškerá opatření, která byla navržena, byla navržena v souladu se současným technickým poznáním a všemi technickými normami i předpisy. Kdyby byl objekt podříznut a vložena vodorovná izolace, doprovodná opatření by byla shodná.

Příklad: je to podobné jako v lékařství. Určité léky jsou schopny vyřešit angínu a jiné postupy zlomeninu kosti. Rozhodně však nelze na angínu předepsat dlahu a sádru a stejně tak zlomeninu nevyléčí užívání penicilinu.

Jsme přesvědčeni, že podstatné z hlediska zákazníka je nikoli to, jak se k otázce účinnosti přístroje vyjadřují „nezávislí odborníci“, kteří navíc nemají prokazatelně ani zájem o objektivní prozkoumání účinnosti přístroje v praxi, ale to, zda na základě působení přístroje Aquapol k vysušení Vašeho objektu skutečně dojde, či nikoli. A to, že k němu dojde, je praxí v celé Evropě za posledních více než 20 let nesčíslněkrát dokázaný fakt.

Pokud ve Vás i po tomto vysvětlení zůstává stín pochybnosti, neváhejte a kontaktujte nás! Jsme připraveni provést ve Vašem objektu na naše náklady mimořádné kontrolní měření, které by zjistilo současný stav vlhkosti Vašeho objektu (který bude porovnán s protokolovaným stavem před zahájením vysušování).

V současné době je reportáž zkoumána a jsou připravovány právní a trestněprávní kroky a učiníme vše pro to, aby naše dobré jméno bylo očištěno. Obdobné kroky bude činit i majitel Europatentu a zakladatel AQUAPOLu Ing. Wilhelm Mohorn z Rakouska.

Žádáme Vás tímto o vyjádření podpory v nelehkém boji se současnou „inkvizicí“. V případě zájmu Vám rádi zašleme Jubilejní film AQUAPOL, který shrnuje zkušenosti uživatelů systému AQUAPOL v rámci Evropy, vyjádření odborníků a shrnutí vědeckých výzkumů prováděných profesorem Lotzem. Stejně tak Vám rádi v případě zájmu zašleme Vědecký žurnál (shrnutí vědeckých studií prof. Lotze), Biomappe (biologické působení systému AQUAPOL), či Energie fyzik mappe (vysvětlení fyzikální hypotézy Ing. Mohorna). Rovněž od nás můžete získat kopie certifikátů Eurafem, zkušební zprávu HTBL Villach, či další požadované dokumenty či informace.

S pozdravem

Váš Tým AQUAPOL

Stránky www. Janoch INFO.cz děkují za of. vyjádření firmy a dodržení termínu vyjádření.