Přeštice a vše kolem na Janoch INFO.cz

Akce Přeštice a okolí

Březen
8-17.11.2019

Svitek Tóry

16.11.2019 od 16 hod.

Osobnosti...

18.11.2019 od 19 hod.

Můžu k tobě

Hrají - Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, Miroslav Šimůnek, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Pavlína Mourková, Kristýna Podzimková, Josef Hervert

22.11.2019 od 19 hod

"večerní zpívaná" se skupinou Sešlost Wjekem

Je to U Baxů, vstup zdarma
23.11.2019 od 18 hod

Solná relaxace s gongy

28.11.2019 od 19 hod

Mají muž a žena šanci přežít spolu na jedné planetě? Přijďte se podívat na ženu jeskynního muže, která o tom něco ví.

Březen
1.12.2019 od 17 hod.

1 Advent

11.12.2019 od 19 hod.

Vánoční recitál Petra Koláře

 

 

 

 

 

TIP

____

Počasí v Přešticích  

Radar bouřky

Aktuality a zprávy ...

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween. Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.

 

 

Nové fotky Vítání Občánků

Přeštice otevírají nový přestupní uzel za 27 milionu korun

Zhotovení dopravního uzlu přinese komfortnější přístup cestujících k vlakům, dále se zde nachází 72 parkovacích míst pro automobily, 9 nových zastávek, 78 parkovacích míst pro kola v zastřešeném boxu, zavěšení kol je v ČR unikátní.

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP otevřel brány

Hledáte inspiraci kam na výlet nebo kam vyrazit s dětmi? Přijďte na letošní Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP!

Objevíte nové turistické cíle, načerpáte informace z historie, ochutnáte regionální pochutiny nebo poznáte nová řemesla. S dětmi si pak můžete vyzkoušet nafukovací planetárium, zábavnou soutěž Putování po Zlaté stezce a spoustu dalších aktivit. A můžete se svézt i historickým autobusem
Otevírací doba
Čtvrtek 19. 9. od 10:00–18:00
Pátek 20. 9. od 10:00–18:00
Sobota 21. 9. od 10:00–17:00

Muž zemřel u dětského pískoviště

Do Přeštic vyjížděla kriminálka, cizí zavinění smrti starého muže však nezjistila. Celý článek zde...

Naši prvňáci ze ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích

Od středy 11. září opět startuje unikátní projekt Naši prvňáci, který Deník připravil jako památku pro všechny nové školáčky. Zítra najdete v Plzeňském deníku prvňáky ze Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích.  Celý článek zde...

 

Vážení přátelé,
jako starosta města považuji za důležité vyjádřit se k ,,Petice proti výstavbě nové průmyslové haly na území města Přeštic“. O její existenci jsem se dozvěděl náhodou od známého, který ji viděl na nástěnce v bytovce. Přestože jsou všichni členové petičního výboru současní či bývalí členové orgánů města (nyní za Občanské sdružení Společně 2022), nepovažovali k mé lítosti za potřebné vedení města s touto aktivitou seznámit. Text uvádějící tuto petici bohužel neobsahuje ani jeden z důvodů, proč chtějí stavbě zabránit. Snad jenom ten, že ji má realizovat společnost Accolade. Nabízí se tedy otázka, zda existuje někdo vhodnější, kdo by vystavěl halu, která by občanům nevadila, a měl ke Společně 2022 blíže. Poradit by mohl určitě kolega zastupitel Mgr. Tomáš Chmelík, který se jako reprezentant státní agentury Czechinvest zabývá právě pomocí subjektům jako je Accolade a podobní. Dost však bylo ,,pošťuchování“ a věnujme se faktům. V žádném případě tuto aktivitu neberu na lehkou váhu a společně s dalšími kolegy k ní přistupuji s patřičnou pozorností. Jak je všeobecně známo, jakoukoliv stavbu je možné realizovat tehdy a jen tehdy, pokud je v souladu s platným územním plánem (ÚP). Ten současný a všechny předchozí vymezovaly tyto plochy v území za železniční tratí vpravo ve směru na Klatovy, z jedné strany ohraničené silnicí na Skočice a z druhé strany silnicí na Žerovice jako pozemky pro výstavbu průmyslové zóny. Tento záměr potvrzovala již od roku 1990 všechna vedení města se starosty Bendou, Fornouzem i Kmochem. Ke změnám došlo pouze ve vztahu k plochám pro výstavbu fotovoltaických elektráren, k nepřípustnosti výstavby spaloven a úpravám způsobených přípravou koridoru pro obchvat Přeštic. Změna využití tohoto území nebyla projednávána ani v minulém volebním období, kdy byl schvalován poslední ÚP. Proto společnost Accolade mohla začátkem roku 2017 oslovit město a projevila zájem o městské pozemky ležící v této průmyslové zóně. Otázkou prodeje se zabývalo zastupitelstvo na svých čtyřech veřejných zasedáních v dubnu, červnu, říjnu a prosinci roku 2017. Při rozhodování vzalo v potaz přínosy týkající se rozvoje infrastruktury, růstu pracovních míst a zejména přínosů ekonomických. Ty spočívají nejen v prostředcích získaných prodejem (cca 31.000.000 Kč), ale i následných každoročních příjmů plynoucích z daně z nemovitosti, jejichž výhradním příjemcem je město (cca 275.000 Kč). Strategický rozvojový plán Přeštic, na jehož tvorbě se podílelo několik desítek místních občanů, obsahuje celou řadu nákladných projektů, pro které tento mimořádný příjem představuje ve všech případech příležitost k zahájení jejich realizace. Jde o projekty, které budou sloužit všem občanům Přeštic a rozšíří nabídku služeb, které našemu městu dosud chybí. To byl hlavní motiv, proč se takto zastupitelstvo rozhodlo. Jelikož je Accolade jednou ze společností, která své zisky realizuje dlouhodobým pronájmem svých nemovitostí, je více než pravděpodobné, že bude dělat vše proto, aby tyto byly trvale obsazeny solventními nájemci.
K tomu však vede ještě dlouhá cesta. Město v budoucí kupní smlouvě společnost Accolade nad rámec platného územního plánu zavázalo, že ,,Projekt bude realizován pouze tehdy, když v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, bude v rámci zjišťovacího řízení učiněn závěr, že záměr Projektu nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude dále posuzován dle uvedeného zákona.“ Z těchto důvodů nejsou zvýšené obavy občanů na místě. Dalším krokem je získání územního rozhodnutí, které na tento projekt maximálním způsobem využívající dané území musí být vydáno. Teprve po tomto okamžiku bude možné zahájit jednání s nájemci. Ten vybraný potom blíže specifikuje svoje potřeby, které se projeví v dokumentaci pro stavební povolení. Je tedy možné, že se stavba bude od aktuálního návrhu částečně odlišovat, ale vždy s mírnějšími dopady na své okolí (doprava materiálu a zaměstnanců). Bezpečnost je pro město samozřejmě zásadní hodnotou. Nejen ta v dopravě na silnici od areálu přes přejezd k hlavní silnici na Klatovy, ale i ta ve městě. Zaregistroval jsem samozřejmě i obavy z nárůstu cizích pracovníků a zvýšení bezpečnostních rizik z jejich přítomnosti plynoucích. Z pravidelných (čtvrtletních) hodnocení bezpečnostní rady města je mi známo, že se cizí pracovníci objevují ve statistikách obou místních policejních složek (MP, PČR) v mnohonásobně menší míře než místní či přespolní občané. Vedení města si je dostatečně vědomo všech rizik a je připraveno je účinně eliminovat.
Děkuji všem, kteří dočetli celý příspěvek. Určitě jsem nesdělil všechny informace o této stavbě, která by mohla mít pro město i v budoucnu velký význam a sloužit jeho širokým potřebám. Více se můžete dozvědět 19.9.2019 na dalším jednání zastupitelstva města, na které vás srdečně zvu.

Karel Naxera starosta (Pozn. Text vyšel též v posledních Přeštických novinách)

 

Pokud nesouhlasíte s výstavbou plánované průmyslové haly v Přešticích firmou Accolade, můžete svůj nesouhlas vyjádřit podpisem předložené petice. Podepisovat mohou občané Přeštic a okolí starší osmnácti let.

Text petice:
"My, níže podepsaní občané města Přeštic a okolních obcí odmítáme výstavbu dalších velkých průmyslových hal na území katastru města Přeštic. Zejména odmítáme záměr výstavby haly firmy Accolade. Vyzýváme všechny kompetentní orgány, zejména zastupitele, radu, místostarostu a starostu Přeštic, aby učinili veškeré kroky, aby této výstavbě zabránili. Touto peticí vyjadřujeme svou vůli jako občané, obyvatelé a voliči."

Zde naleznete seznam podpisových sběrných míst, kde je možno petici podepsat:
Veterinární ordinace MVDr. Rybárové, Hlávkova 46
Kadeřnictví Sandra, Nepomucká 195
Obuv, kožená galanterie, Masarykovo náměstí 323
Zubní ordinace MUDr. Froňkové, Masarykovo náměstí 104 (po návratu z dovolené)
Dárkové zboží a dětský textil - Komenského 72
Papírnictví Tvořeníčko - Komenského 103
Zubní ordinace MUDr. Perglerové - 5. května 1284
Potraviny U Čermáků, Dukelská 940
Stawo - centrum barev, Komenského ulice 75
Kiosek v loděnici KČT

Další možností je si zde Facebook/Spolecne2022 stáhnout text petice s podpisovým archem, který si může každý snadno vytisknout a podepsat. Může přidat i podpisy ze svého okolí. Podpisový arch potom odevzdat na jednom ze sběrných míst. Prosíme, při sběru podpisů mějte u sebe vždy titulní stranu, což je zákonná podmínka. Zároveň na všechny apelujeme, podepište se prosím, pouze jednou.

Do kdy budeme podpisy sbírat?
První termín je 21.8. kdy chceme mít první várku podpisů shromážděnou pro připojení k námitce k řízení EIA. Ovšem i po tomto termínu bude probíhat sběr podpisů až do konání jednání zastupitelstva města.

Děkujeme!
Za petiční výbor: Martin Rybár, Zuzana Froňková, Michal Švihla

Dobrý den,
nepoužívám Facebook, ale s  názory proti stavěu další haly Průmyslového parku Přeštice II, se plně ztotožňuji. Již nyní je do stávajících hal nedostatek pracovníků. Kdo bude pracovat v těch dalších? Agenturní makáči, cizinci, naplní se další nové ubytovny. Bezpečnost a klid tohoto města bere za své a bylo by dobře, kdyby občané začali přemýšlet o zajištění vlastní bezpečnosti a obrany sebesamých.


Vzpomeňme si na setkání s investory při před stavbou haly na bývalé Prefě, tehdy bylo slibováno, že tam nebudou pracovat žádní cizinci a žádní agenturní pracovníci. Bylo slíbeno osazení křižovatky u Penny semafory, protože vyjet někdy od Penny nebo z Průmyslové ulice je horor. Jaká je realita? Byla snaha tuto stavbu zastavit. Bohužel i já jsem tehdy tuto stavbu podporoval.
To, co se nám tu nyní snaží postavit, neprošlo přes odpor občanů v Liticích a tak přišly na řadu Přeštice. Přinese to do města další problémy, další dopravu, zabere se další půda, atd. Chraňme si toto město, pro nás ,naše děti a pro budoucnost.
Zastavme to!!!
Kocanda Jaroslav
P.S.
Co zatím uživatel výrobních hal přinesl městu, jaká je jeho podpora činnostem ve městě? Proč by se společnost se zisky v řádu milionů nemohla podílet na stavbě toho požadovaného a slibovaného bazénu.
Vlastně, proč by jsme měli mít bazén, prioritou nějaké ankety, bylo zřízení umělého povrchu fotbalového hřiště - to je opravdu směšné. A tak budeme dále jezdit do Plzně, Horažďovic, Nýrska, Klatov, Kdyně, Blovic a Dobřan. Také si budeme moci zacvičit nebo zahrát nějaký sport v nové víceúčelové hale v Řenčích, pokud nás tam pustí. Nevíte o ní? https://www.qap.cz/object/v-rencich-na-plzensku-vyroste-sportovni-hala-za-desitky-milionu-vizualizace-104968  Od ministerstva financí by na ni měl být příspěvek 20 mil. Kč a celková cena 30 mil. Kč. Bohužel si musím položit otázku. Co vlastně dělá naše radnice? U bytových domů není kde parkovat. Ještě dlouhé roky budeme jezdit okolo nepořádku u školy, okolo závozu na Zámostech a snít o tom, co už tam dávno mělo být. Bude se dále zabírat zemědělská půda na bytovou výstavbu ...

 

Mezinárodní cvičení hasičských sborů Spolkové republiky Německo a České republiky v Berghamu 10.8.2019.

Dokumety k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Přeštice II”. Vše zde...

>

MOgirl DONA, vlastním jménem Tereza, je 21 letá slečna bydlící v Příchovicích. A má přítele, s kterým je šťastná jak nikdy! Je totální blázen do oblečení a jelikož skříně ji na oblečení nestačí, má krabice rozdělené dle ročního období. Do budoucna by ráda udělala vlastní značku oblečení. Miluje léto, pivo, muziku a pizzu. Nenávidí faleš, lži a pomluvy. Celý článek zde...

Česká investiční skupina Accolade chce v Přešticích na jižním Plzeňsku postavit novou halu pro lehkou výrobu o rozloze 18 500 metrů čtverečných. Hlavním důvodem je dobrá kondice firem podnikajících v lehké výrobě, které mají zájem se rozvíjet. Předběžně se počítá s náklady na výstavbu haly ve stovkách milionů korun. Celý článek zde....

Tisíce fanoušků zaplavily holýšovský Pekelný ostrov.

Už od čtvrtečního odpoledne se na akci sjížděly davy rockerů, aby si stihly zabrat dobré místo na parkování a stanování. Čtvrteční večer ovládla kapela Kabát revival WEST. "Byl to vskutku povedený večer," říká jeden z fanoušků skupiny. Vzduchem se nesly také známé hity, oblaka prachu a vůně potu.

 

V Přešticích proběhlo oficiální přijetí Cykloběhu za ČR bez dorg

Přivítal nás starosta Mgr. Karel Naxera.
Schůzka probíhala příjemně a věcně a prezentovali jsme nedostatky v oblasti protidrogového vzdělávaní a informovanosti dětí a mládeže ohledně škodlivosti drog.
Pouliční tým zde v ulicích rozdával protidrogové materiály a zodpovídal případné dotazy spoluobčanů.
Následně se na náměstí uskutečnil symbolický start s cyklisty, kteří vyrazily do dalšího města a vezou sebou právě tu myšlenku - město bez drog. Jde o největší protidrogovou vzdělávací akci v ČR spojenou se sportem. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.
Organizátorem je občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU.
Tomáš Kraus - ŘEKNI NE DROGÁM.

Národní házenkáři Přeštic přehráli Tymákov, mají zlato a slaví mistrovský titul.

 

 

REVOLUTION TRAIN Přeštice

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN dne 11.6.2019 v Přešticích přinesla novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy a závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Každý z vagónů 165 metrů dlouhé soupravy nabízí návštěvníkům z řad mládeže jinou zkušenost a pohled z jiného úhlu.

Oprava věže kostela
V roce 2019 budou po několikaleté přestávce pokračovat práce na opravách kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici. V minulém roce se merklínská farnost věnovala přípravě stavby. Byla zpracovaná projektová dokumentace na opravu krovu a střechy věže, byla získána všechna potřebná vyjádření od úřadů vedoucí k získání stavebního povolení.
Na konci roku 2018 byla vyhlášena soutěž na dodavatele stavby. Vítězem se stala firma TEGMENTO s.r.o. z Rokycan, která již v minulosti prováděla práce na opravě střechy kostela. Celkové náklady na opravu krovu a střechy činí 1 893 951 Kč vč. DPH. Vzhledem k finanční náročnosti akce, budou práce realizovány na etapy, přičemž letos se počítá s částkou min. 600 000 Kč. Farnosti se podařilo získat prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 400 000 Kč, dalších 100 000 Kč přidala farnost a rovněž částkou 100 000 Kč letošní práce podpoří obec Dolní Lukavice.
Práce budou zahájeny sundáním celé báně z věže. Tesařská oprava krovu bude probíhat na zemi. V první etapě se počítá s výměnou cca 2/3 krovové konstrukce bez bednění. Na věži bude osazena provizorní střecha s bedněním a krytinou z asfaltových pásů. Údržba a kontrola provizorní konstrukce bude možná díky osazenému reviznímu otvoru (tzv. „vylézáku“).
Opravovaná konstrukce věže bude přes zimu zajištěna proti povětrnostním vlivu. V roce 2020 pak budou v závislosti na finančních možnostech pokračovat tesařské práce. S ohledem etapové financování lze návrat báně na věž kostela předpokládat v roce 2021.
Jménem Římskokatolické farnosti Merklín bych chtěl touto cestou poděkovat obci Dolní Lukavice za finanční i podporu a vstřícnost.
Vojtěch Benedikt KREJČÍ, stavební technik Biskupství plzeňské

Zkušebního komisaře a ženu šéfa autoškoly vzali do vazby kvůli řidičákům pro cizince

Zatčením zkušebního komisaře z Městského úřadu v Přešticích a 52leté manželky majitele autoškoly z jižního Plzeňska ukončili kriminalisté několik měsíců trvající prověřování případu, v němž jde o podezření z podvodu při získávání řidičáků u cizinců, zejména Rumunů. Soud oba obviněné v pátek poslal do vazby. Celý článek o K+K zde...

Nejslavnějšími rodáky jihoplzeňských Přeštic jsou architekt, podnikatel a mecenáš Josef Hlávka a hudební skladatel Jakub Jan Ryba. Daleko méně známé je to, že se v domě číslo 112 narodil nejznámější a nejvlivnější prvorepublikový český finančník Jaroslav Preiss (1870 – 1946).   Celý článek zde...

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
8 8 100,00 5 396 1 443 26,74 1 443 1 434 99,38
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
2 Strana nezávislosti ČR 3 0,20
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 6 0,41
4 Národní socialisté 0 0,00
5 Občanská demokratická strana 188 13,11
6 ANO, vytrollíme europarlament 24 1,67
7 Česká str.sociálně demokrat. 72 5,02
8 Romská demokratická strana 1 0,06
9 Komunistická str.Čech a Moravy 131 9,13
10 Koalice DSSS a NF 2 0,13
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,20
12 Koalice Rozumní, ND 11 0,76
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0,27
14 NE-VOLIM.CZ 1 0,06
15 Pro Česko 2 0,13
16 Vědci pro Českou republiku 8 0,55
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00
19 PRO Zdraví a Sport 12 0,83
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
22 Česká Suverenita 0 0,00
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00
24 HLAS 38 2,64
25 Koalice Svobodní, RČ 14 0,97
26 Koalice STAN, TOP 09 157 10,94
27 Česká pirátská strana 132 9,20
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 133 9,27
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 0,34
30 ANO 2011 386 26,91
31 Agrární demokratická strana 11 0,76
32 Moravané 0 0,00
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00
34 Demokratická strana zelených 14 0,97
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 4 0,27
36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 0,06
37 Evropa společně 5 0,34
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 56 3,90
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 10 0,69

Zdroj: CSU

Slavnostní zavěšení zvonu 18.5.2019

V severní věži přeštického kostela Nanebevzetí Panny Marie se v současnosti nacházejí celkem čtyři zvony. U okna visí malý Umíráček z roku 1943, opodál jsou vedle sebe zavěšeny tři větší zvony: Hraníček z roku 1438, zvon Nový z roku 1824 a zvon Starý z roku 1497. Vedle zvonu Starého visíval ještě jeden zvon, od roku 1942 je však jeho místo prázdné. Před druhou světovou válkou měla přeštická zvonice pět zvonů: Hraníček, Starý, Nový, Sv. Václav a jako umíráček sloužil malý zvon Jan Nepomucký. Ve zvoničce nad presbytářem byl ještě zvonek Sv. Vojtěch (Pozdvihováček). V roce 1942 byly všechny zvony z přeštického kostela sejmuty a zabaveny pro válečné účely. Na místě byl ponechán pouze zvon Starý. V roce 1943 pořídila přeštická farnost již zmíněný Umíráček a v roce 1945 se do přeštického kostela vrátily zvony Hraníček a Nový. Zvonička nad presbytářem a místo pátého zvonu v severní věži však zůstaly prázdné, zvony Jan Nepomucký a Sv. Václav (oba z roku 1929) a zvonek sv. Vojtěch se již nikdy nepodařilo najít. O to, aby přeštická zvonice měla opět plný počet zvonů usiloval celý život přeštický patriot Jan Nepomuk Mrkvička (1927–2016), jeden ze zakladatelů Nadace pro dostavbu věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích a autor publikace Průvodce barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích (2000). Na pořízení nového zvonu do přeštického kostela odkázal před smrtí 10 000 Kč. Podobně obyvatelé partnerského města Nittenau vybrali 9. prosince 2017 u příležitosti adventního koncertu přeštické Carminy mezi sebou 1500 euro, které byly určeny na přeštický kostel. Město Přeštice se po dohodě s Římskokatolickou farností Přeštice rozhodlo nechat zhotovit zvon Sv. Jan Nepomucký – Zvon přátelství. Podle návrhu zvonaře Petra Rudolfa Manouška jej odlijí ve zvonařských dílnách v Holandsku. Zvon nejen nahradí ztracený zvon Jan Nepomucký z roku 1929 a doplní počet zvonů na věži chrámu do původního stavu. Bude zároveň symbolem přátelství mezi městy Přeštice a Nittenau a mezi oběma našimi zeměmi. Hotovou voskovou formu zvonu zaslal Ing. Rudolf Manoušek vedení města 4. července 2018. Poté se uskutečnilo v Holandském Astenu jeho odlití a následně byl zvon převezen do Čech a opatřen srdcem, dřevěnou hlavicí a kováním. Vyrobený zvon byl veřejnosti poprvé představen 21. října 2018 v Nittenau na první části oslav 25. výročí trvání partnerství. Podruhé v neděli 28. října téhož roku během oslav sta let republiky v KKC Přeštice. Zvon, slavnostně ozdobený květinami, zde odhalili přeštické veřejnosti současní i bývalí starostové obou měst a dcery Jana Mrkvičky. Při této příležitosti předal starosta města Nittenau na zvon finanční dar ve výši 38 475. V závěru roku 2018 byl zvon převezen do Domu historie Přešticka, kde se veřejnosti na Tříkrálovém setkání 6. ledna 2019 představil také jeho tvůrce, Ing. Rudolf Manoušek. Dnes byl zavěšen na své místo.

Starší články naleznete v odkazu Zprávy o Přešticích

Starší videa naleznete v odkazu VIDEA Přeštice

Starší fotky naleznete v odkazu JanochINFO.cz

 

 
pt>