Přeštice a vše kolem na Janoch INFO.cz

Akce Přeštice a okolí

Březen
8.-12.7.2019

Cestujeme po filmovém světě – příměstský tábor   
Místo konání: KKC Pro děti 7 až 15 let

 

13.7.2019 od 19 hod.  
20.7.2019 od 19,00 hodin

Energit – Blues rock legend  - 45the anniversary

Místo konání: Přeštice zahrada Na Kosině
Vstupné: 250,-- Kč,  předprodej 199,-- Kč na mobil 728459984
Poznámka k akci: Všechny vstupenky budou slosovatelné

 

22.-26.7.2019 : Tykejme si s angličtinou – příměstský tábor
Místo konání:   KKC Přeštice, Kurzovné 700,-- Kč, Poznámka k akci: Pro děti 6 až 12 let

27.7.2019 od 13,00  hodin

Dechparáda pod širým nebem – XI. ročník

Místo konání: Masarykovo náměstí Přeštice
Vstupné:  zdarma
Poznámka k akci:  13,00  PiňaKoláda
15,00  Podhoranka z jižních Čech
17,00 Vysočinka

 

TIP

Počasí v Přešticích  

Radar bouřky

Aktuality a zprávy ...

Tisíce fanoušků zaplavily holýšovský Pekelný ostrov.

Už od čtvrtečního odpoledne se na akci sjížděly davy rockerů, aby si stihly zabrat dobré místo na parkování a stanování. Čtvrteční večer ovládla kapela Kabát revival WEST. "Byl to vskutku povedený večer," říká jeden z fanoušků skupiny. Vzduchem se nesly také známé hity, oblaka prachu a vůně potu.

 

V Přešticích proběhlo oficiální přijetí Cykloběhu za ČR bez dorg

Přivítal nás starosta Mgr. Karel Naxera.
Schůzka probíhala příjemně a věcně a prezentovali jsme nedostatky v oblasti protidrogového vzdělávaní a informovanosti dětí a mládeže ohledně škodlivosti drog.
Pouliční tým zde v ulicích rozdával protidrogové materiály a zodpovídal případné dotazy spoluobčanů.
Následně se na náměstí uskutečnil symbolický start s cyklisty, kteří vyrazily do dalšího města a vezou sebou právě tu myšlenku - město bez drog. Jde o největší protidrogovou vzdělávací akci v ČR spojenou se sportem. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.
Organizátorem je občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU.
Tomáš Kraus - ŘEKNI NE DROGÁM.

Národní házenkáři Přeštic přehráli Tymákov, mají zlato a slaví mistrovský titul.

 

 

REVOLUTION TRAIN Přeštice

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN dne 11.6.2019 v Přešticích přinesla novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy a závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Každý z vagónů 165 metrů dlouhé soupravy nabízí návštěvníkům z řad mládeže jinou zkušenost a pohled z jiného úhlu.

Oprava věže kostela
V roce 2019 budou po několikaleté přestávce pokračovat práce na opravách kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici. V minulém roce se merklínská farnost věnovala přípravě stavby. Byla zpracovaná projektová dokumentace na opravu krovu a střechy věže, byla získána všechna potřebná vyjádření od úřadů vedoucí k získání stavebního povolení.
Na konci roku 2018 byla vyhlášena soutěž na dodavatele stavby. Vítězem se stala firma TEGMENTO s.r.o. z Rokycan, která již v minulosti prováděla práce na opravě střechy kostela. Celkové náklady na opravu krovu a střechy činí 1 893 951 Kč vč. DPH. Vzhledem k finanční náročnosti akce, budou práce realizovány na etapy, přičemž letos se počítá s částkou min. 600 000 Kč. Farnosti se podařilo získat prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 400 000 Kč, dalších 100 000 Kč přidala farnost a rovněž částkou 100 000 Kč letošní práce podpoří obec Dolní Lukavice.
Práce budou zahájeny sundáním celé báně z věže. Tesařská oprava krovu bude probíhat na zemi. V první etapě se počítá s výměnou cca 2/3 krovové konstrukce bez bednění. Na věži bude osazena provizorní střecha s bedněním a krytinou z asfaltových pásů. Údržba a kontrola provizorní konstrukce bude možná díky osazenému reviznímu otvoru (tzv. „vylézáku“).
Opravovaná konstrukce věže bude přes zimu zajištěna proti povětrnostním vlivu. V roce 2020 pak budou v závislosti na finančních možnostech pokračovat tesařské práce. S ohledem etapové financování lze návrat báně na věž kostela předpokládat v roce 2021.
Jménem Římskokatolické farnosti Merklín bych chtěl touto cestou poděkovat obci Dolní Lukavice za finanční i podporu a vstřícnost.
Vojtěch Benedikt KREJČÍ, stavební technik Biskupství plzeňské

Zkušebního komisaře a ženu šéfa autoškoly vzali do vazby kvůli řidičákům pro cizince

Zatčením zkušebního komisaře z Městského úřadu v Přešticích a 52leté manželky majitele autoškoly z jižního Plzeňska ukončili kriminalisté několik měsíců trvající prověřování případu, v němž jde o podezření z podvodu při získávání řidičáků u cizinců, zejména Rumunů. Soud oba obviněné v pátek poslal do vazby. Celý článek o K+K zde...

Nejslavnějšími rodáky jihoplzeňských Přeštic jsou architekt, podnikatel a mecenáš Josef Hlávka a hudební skladatel Jakub Jan Ryba. Daleko méně známé je to, že se v domě číslo 112 narodil nejznámější a nejvlivnější prvorepublikový český finančník Jaroslav Preiss (1870 – 1946).   Celý článek zde...

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
8 8 100,00 5 396 1 443 26,74 1 443 1 434 99,38
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
2 Strana nezávislosti ČR 3 0,20
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 6 0,41
4 Národní socialisté 0 0,00
5 Občanská demokratická strana 188 13,11
6 ANO, vytrollíme europarlament 24 1,67
7 Česká str.sociálně demokrat. 72 5,02
8 Romská demokratická strana 1 0,06
9 Komunistická str.Čech a Moravy 131 9,13
10 Koalice DSSS a NF 2 0,13
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,20
12 Koalice Rozumní, ND 11 0,76
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 0,27
14 NE-VOLIM.CZ 1 0,06
15 Pro Česko 2 0,13
16 Vědci pro Českou republiku 8 0,55
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00
19 PRO Zdraví a Sport 12 0,83
21 Moravské zemské hnutí 0 0,00
Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
22 Česká Suverenita 0 0,00
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00
24 HLAS 38 2,64
25 Koalice Svobodní, RČ 14 0,97
26 Koalice STAN, TOP 09 157 10,94
27 Česká pirátská strana 132 9,20
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 133 9,27
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 5 0,34
30 ANO 2011 386 26,91
31 Agrární demokratická strana 11 0,76
32 Moravané 0 0,00
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00
34 Demokratická strana zelených 14 0,97
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 4 0,27
36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 0,06
37 Evropa společně 5 0,34
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 56 3,90
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 10 0,69

Zdroj: CSU

Slavnostní zavěšení zvonu 18.5.2019

V severní věži přeštického kostela Nanebevzetí Panny Marie se v současnosti nacházejí celkem čtyři zvony. U okna visí malý Umíráček z roku 1943, opodál jsou vedle sebe zavěšeny tři větší zvony: Hraníček z roku 1438, zvon Nový z roku 1824 a zvon Starý z roku 1497. Vedle zvonu Starého visíval ještě jeden zvon, od roku 1942 je však jeho místo prázdné. Před druhou světovou válkou měla přeštická zvonice pět zvonů: Hraníček, Starý, Nový, Sv. Václav a jako umíráček sloužil malý zvon Jan Nepomucký. Ve zvoničce nad presbytářem byl ještě zvonek Sv. Vojtěch (Pozdvihováček). V roce 1942 byly všechny zvony z přeštického kostela sejmuty a zabaveny pro válečné účely. Na místě byl ponechán pouze zvon Starý. V roce 1943 pořídila přeštická farnost již zmíněný Umíráček a v roce 1945 se do přeštického kostela vrátily zvony Hraníček a Nový. Zvonička nad presbytářem a místo pátého zvonu v severní věži však zůstaly prázdné, zvony Jan Nepomucký a Sv. Václav (oba z roku 1929) a zvonek sv. Vojtěch se již nikdy nepodařilo najít. O to, aby přeštická zvonice měla opět plný počet zvonů usiloval celý život přeštický patriot Jan Nepomuk Mrkvička (1927–2016), jeden ze zakladatelů Nadace pro dostavbu věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích a autor publikace Průvodce barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích (2000). Na pořízení nového zvonu do přeštického kostela odkázal před smrtí 10 000 Kč. Podobně obyvatelé partnerského města Nittenau vybrali 9. prosince 2017 u příležitosti adventního koncertu přeštické Carminy mezi sebou 1500 euro, které byly určeny na přeštický kostel. Město Přeštice se po dohodě s Římskokatolickou farností Přeštice rozhodlo nechat zhotovit zvon Sv. Jan Nepomucký – Zvon přátelství. Podle návrhu zvonaře Petra Rudolfa Manouška jej odlijí ve zvonařských dílnách v Holandsku. Zvon nejen nahradí ztracený zvon Jan Nepomucký z roku 1929 a doplní počet zvonů na věži chrámu do původního stavu. Bude zároveň symbolem přátelství mezi městy Přeštice a Nittenau a mezi oběma našimi zeměmi. Hotovou voskovou formu zvonu zaslal Ing. Rudolf Manoušek vedení města 4. července 2018. Poté se uskutečnilo v Holandském Astenu jeho odlití a následně byl zvon převezen do Čech a opatřen srdcem, dřevěnou hlavicí a kováním. Vyrobený zvon byl veřejnosti poprvé představen 21. října 2018 v Nittenau na první části oslav 25. výročí trvání partnerství. Podruhé v neděli 28. října téhož roku během oslav sta let republiky v KKC Přeštice. Zvon, slavnostně ozdobený květinami, zde odhalili přeštické veřejnosti současní i bývalí starostové obou měst a dcery Jana Mrkvičky. Při této příležitosti předal starosta města Nittenau na zvon finanční dar ve výši 38 475. V závěru roku 2018 byl zvon převezen do Domu historie Přešticka, kde se veřejnosti na Tříkrálovém setkání 6. ledna 2019 představil také jeho tvůrce, Ing. Rudolf Manoušek. Dnes byl zavěšen na své místo.

 

 

Nové fotky - Vítání Občánků

Pražský hrad nabídne zdarma reprezentační prostory i návštěvnické objekty - Zahájení turistické sezóny na Pražském hradě

Členem NDO  je žák ZUŠ Přeštice    Václav Květoň.  

Datum a místo konání   so 11. května 2019                            

 

Výstava železničních modelů a kolejišť

Železniční modeláři z Plzeňska vás srdečně zvou na výstavu železničních modelů a kolejišť - 13-14.4.2019 v KKC Přeštice. Otevírací doba - sobota - 9 - 17,00 hodin neděle - 9,00 - 15,00 K vidění bude desítka funkčních modelových kolejišť všech modelových velikostí, soukromé sbírky železničních modelů, lego vlaky a mnoho dalšího.

Pojďme se podívat do Přeštic ulice Rybova č. 287("Hurtovna"). Květinka, zdravá výživa, pedikúra.

 

Kdo za to může. Obce se bojí kamionů a viní ministerstvo dopravy. Komunikace I/27 Plzeň–Klatovy je už hodně zatížená a kvůli svedení další tranzitní kamionové dopravy se kraj obává, že zkolabuje přetížený úsek u Přeštic. Celý článek zde...

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU PLZEŇ-JIH ZA ROK 2018

KATEGORIE: KOLEKTIVY KOLEKTIVY – ŽACTVO Vítězové: TJ Dobřany – tým žactva (fotbal) TJ Přeštice – starší žačky (národní házená) KOLEKTIVY – DOROST Vítěz: TJ Přeštice – dorostenky A-tým (národní házená) – po vítězství v březnu 2018 v celostátní halové Zimní lize, získaly dorostenky suverénním způsobem zlaté medaile a titul Mistr České republiky. Toto družstvo nepoznalo za celý rok 2018, v žádné soutěži, hořkost porážky. Za úspěchy stojí trio trenérek m. n. h. Romana Jabbourová, m. n. h. Zdena Kriegerová a Martina Kadaníková KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ Vítězové: TJ Sokol Tymákov – ženy (národní házená) TJ Přeštice – muži (národní házená TRENÉR ROKU Vítězové: Václav Brada – TJ Přeštice (národní házená) Petr Fornouz – TJ Přeštice (lyžování) SPORTOVNÍ HVĚZDA ČTENÁŘŮ PLZEŇSKÉHO DENÍKU Vítěz: Jana Richterová – charakteristiku předá PD MASTERS Vítěz: Smíšené družstvo mužů a žen – TJ Přeštice (basketbal ROZHODČÍ ROKU Vítězové: Jan Adámek – TJ Přeštice (národní házená) – Michal Homr – Dobřany (fotbal) CENA MĚSTA Dobřany – stolní tenis Přeštice – Jan Gruzska Nepomuk – Kristýna Anna Jiránková MIMOŘÁDNÝ VÝKON ROKU Vítězové: Ivan Pergler, Eva Perglerová, Jan Pergler, Michal Pergler – rodiče jsou oceněni za podporu svých synů a synové za výkony Michal Pergler Jan Pergler KATEGORIE – JEDNOTLIVCI JENOTLIVCI – ŽACTVO Vítězové: Jakub Niebauer – TJ Spartak Sedlec (rychlostní kanoistika) František Havlíček – SK DDM Blovice (judo) JEDNOTLIVCI – DOROST Vítězové: Pavel Sloup – TJ Snack Dobřany (hokejbal) Filip Rybár – Přeštice (silový trojboj JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ Vítěz: Michaela Štenglová – SK Cinderella Dnešice (střelba)

 

Kriminalita v Přešticích za rok 2018

 

Jako velmi talentovaný soutěžící se ukáže i dvacetiletý Jakub Moulis z Přeštic. Jakub je muzikant každým coulem a ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Hodně ho vzal rozchod s přítelkyní, se kterou byl dva roky a od té doby nepotkal tu pravou. Jakub zaujme především kouče The Voice Česko Slovensko Vojtěcha Dyka. Navíc mu dal neuvěřitelnou nabídku, aby hostoval na jeho koncertě. Do jakého týmu nakonec Jakub Moulis půjde? Video zde...

Policisté pronásledovali osobní vozidlo, které havarovalo. 

Dnešního dne 27. února 2019 u obce Skočice v brzkých ranních hodinách hlídka policistů zastavila předepsaným způsobem a se světelným nápisem "STOP POLICIE" osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A3, které vyjelo z lesního porostu. Po zastavení vozidla vystoupil jeden z policistů ze strany spolujezdce a řidič zastaveného vozidla využil situace a opětovně se rozjel. Začal hlídce ujíždět směrem do obce Skočice, na pokyny policistů nereagoval. Policisté začali daný vůz pronásledovat.

Mladý 36letý řidič objel kapli v obci Skočice a pokračoval opět do lesního porostu ve směru na obec Roupov, kde přes účelovou komunikaci objel lesní porost a vydal se zpět na obec Skočice. Pronásledované vozidlo jezdilo z jedné obce do druhé. Řidič nezvládl řízení vozidla při odbočování k bytovým domům v obci Skočice a havaroval přes travnatý kopec. Vyběhl z vozidla a začal utíkat směrem k poli podél bytového domu. Policista při pronásledování utíkajícího řidiče vyzval slovy "policie stůj" na což on nereagoval, proto policista použil donucovací prostředek varovný výstřel do vzduchu ve směru na pole mimo zástavbu. Ani to nezastavilo utíkajícího řidiče, který pokračoval v útěku. Hlídka policistů muže pronásledovala a dostihla jej u bytového domu v obci Skočice před bytovými dveřmi, které se pokoušel odemknout.

Řidič z ujíždějícího vozidla byl následně zajištěn a byla mu přiložena služební pouta, aby bylo zabráněno možnému dalšímu protiprávnímu jednání. Muž se po výzvě policistů dobrovolně podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, ale odmítl lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu i orientační test na návykové látky. Při pronásledování nedošlo k žádnému zranění policistů ani podezřelého muže. Dále bylo lustrací zjištěno, že se jedná o osobu, která má za sebou bohatou trestní minulost. Řidič řídil vozidlo i přesto, že má uložený zákaz řízení všech motorových vozidel, který mu byl uložen Okresním soudem v Berouně až do září 2019. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření za spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se i nadále zabývají.

Dnes ráno kolem sedmé hodiny proběhla součinnostní akce policistů, psovoda a Cizinecké policie v továrně IAC v Přešticích. Celý článek zde..

Rekonstrukce budovy v Přešticích č.287 (Rybova ulice)

V polovině roku 2018 byla započata celková rekonstrukce domu. Přestože byla v poměrně nedávné době vyměněna střecha, ostatní konstrukce již vykazovaly značnou únavu stářím, některé prvky byly jednoznačně zdraví a život ohrožující. Na počátku stavebních prací dům nebyl v dobré stavební kondici.
Při rekonstrukci se ctil záměr zachovat co nejvíce z charakteru budovy dalším generacím. Bylo tedy zachováno původní členění objektu včetně části průjezdu s klenbou, byla ponechána původní niveleta částí parteru. Rovněž byl zachován původní sklep, v němž byla obnovena studánka a k odvlhčení zdiva byla použita moderní chemická technologie. Základové zdivo tak bylo sanováno a nemuselo být měněno. Klenby parteru byly staženy ocelovými táhly, rovněž tak pavlač, jejíž část se již odkláněla od obvodových zdí. Zachovány a opraveny byly pískovcové sloupy ve dvoře, nesoucí pavlač. Zcela nahrazena však musela být část nosných prvků stropu ve 2.nadzemním podlaží.
S respektem k charakteru budovy byla volena i okna a dveře, provedení podlah v bytech i dlažby ve veřejně přístupných prostorách. Výkladce i všechny vstupní dveře do budovy jsou provedeny z masivního dubu. Dodavatel stavebních prací firma BIS, a.s. provedla rekonstrukci budovy za šest měsíců.

V parteru budovy se počítá s občanskou vybaveností ve čtyřech samostatných nebytových prostorách,
které se dají případně propojit . Do dvou prostor se vchází vstupy s výkladci z Rybovy ulice, do dvou dalších se vstupuje z dvorní části domu. V přízemí je rovněž umístěno technické zázemí pro obchodní prostory a pro byty. V druhém nadzemním podlaží jsou zbudovány 3 byty (2+kk, 3+kk, 1+kk), které bude město pronajímat. Byty jsou nadstandardně vybaveny.

Městu Přeštice se při dobré spolupráci se zhotovitelem stavby firmou BIS, a.s. i s projektantem Jiřím Tomanem zdařila kultivovaná rekonstrukce jednoho z nejstarších domů ve městě.

 

Starší články naleznete v odkazu Zprávy o Přešticích

Starší videa naleznete v odkazu VIDEA Přeštice

Starší fotky naleznete v odkazu JanochINFO.cz

 

 
pt>