Na této stránce se budu věnovat zařízení AQUAPOL

Chtěl bych upozornit, že tyto stránky nejsou reklamou pro firmu AQUAPOL, WIGOPOL, HYDROPOL, DryBand ale jsem jen obyčejný zákazník který do toho vložil svoje peníze !!!!

Máme oficiální vyjádření od fa. AQUAPOL pro stránky www.Janoch.borec.cz , vyjádření je v odkazu Vyjádření k rep. od TV NOVA !

 

Všechny REAKCE a ZKUŠENOSTI, které od Vás chodí mailem jsou umístěné v odkazu Dopisy od čtenářů ._

Nově zavedeno povídání o DryBand.


Zde bude popis zařízení, fotky, průběžné hodnoty měření vlhkosti atd.... Tyto stránky nejsou reklamou fa. AQUAPOL, ale pro lidi, kteří o tomto systému uvažují !! Sám jsem byl v situaci, kdy jsem hledal na internetu veškeré zprávy o výrobku , kdo ho má již namontovaný a jak je spokojený. Před rozhodnutí koupí tohoto přístroje jsem byl rád za každou informaci, proto jsem zde udělal stránky o tomto výrobku. Zde budou reference jak tento přístroj funguje a co je ještě třeba udělat, rady atd...

__

__

__

Před výběrem tohoto výrobku byly ještě udělány kalkulace od jiných firem jako WIGOPOL a HYDROPOL , ale cenově nejlevnější byla tato nabídka. Budu ale také informovat o jiném zařízení podobného typu , který si nechal namontovat kolega z práce, ale cena jeho výrobku byla vyšší o 90 %. Do 1.5.06 bude reference o jiných zařízení jiných výrobců, a spokojenosti lidí, žádná reklama, jen fakta ! ( vše se připravuje, sbírají se informace od uživatelů), Proto máte-li nějaký podobný výrobek doma, pošlete jak jste spokojeni, zpracujeme a otiskneme.

Po poslání žádosti o provedení bezplatné průzkumu jsem byl kontaktován, že bude proveden průzkum v rozmezí 2 měsíců (protože mají moc vytížené techniky). Pak přišel na vánoce omluvný dopis, kde byla omluva za zpoždění a termín návštěvy zástupcem firmy (leden-únor 2006). Tento dopis potěšil a mluvil o jednání se zákazníky.Toto rozmezí od žádosti, přes průzkum a nabídky ceny až po montáž bylo asi 3 měsíce.Po konzultaci zástupcem firmy, jsem podepsal smlouvu, neboť jsem byl rozhodnutý o koupi výrobku, ale rozhodující byla cena. Ta byla levnější o 50% než u jiných firem. Dále byla sleva několik procent za podepsání hned. Po podepsání byla dohodnuta montáž do 2 měsíců. Technik nás navštívil 6.2.2006

Při návštěvě montážním technikem, bylo do projektu, půdorysu rod. domku vyznačeno, kde je zařízení namontováno, typ zařízení DISC 2000,jak je vysoko a daleko od jednotlivých zdí. Dále byla nakreslena působnost zařízení AQUAPOL DISC 2000 a omezení působnosti (např. za ledničkou,myčkou,pračkou). Do projektu bylo nakresleno kde se spí. Pak byl nakreslen do projektu kruh okolo zařízení v průměru 1,5m kde bere zařízení energii ze země a kde není možno mít kovové předměty (např. kočárek, kov. regál atd..), aby nebyla omezena funkčnost. Pak se zakreslila místa a výška odběrů vzorků.

Byl předán záruční list od zařízení ( tento zár. list je naskenován v odkazu Záruční list.)

Dále byl předán Checklist: Doprovodná Opatření: Kde bylo zaškrtnuto co je nutné udělat ze strany zákazníka, v našem případě byl pouze bod pouze Uvnitř :bod, Nad úrovní země: odstranit poškozenou omítku až o tloušku zdi nad hranici vlhkosti, aplikovat omítkový systém ROSAN RS 2 v období 6 - 12 měsíců

Také byl předán INFO SERVICE fa. AQUAPOL, kde jsou rady: (tyto rady budou časem naskenovány a udělán nový odkaz)

Příčiny zavlhčení zdiva
Výměna omítek
Magnetofyzikální vysušovací proces
Rušivé faktory
Příklady použití

Pak technik provedl měření ( toto měření je v odkazu TABULKA MĚŘENÍ)

vlhkost vzduch venku a uvnitř
teplota vzduchu venku a uvnitř
vlhkost zdiva a výška odběru vzorku

Zařízení bylo namontováno dne 6.2.2006 , montáž, měření, projekt trval zhruba 2,5 hodiny.

Další odběry a měření technikem by mělo být kolem 8 měsíce roku 2006. Po další návštěvě technikem a odebrání vzorků bude zde vše zaznamenáno.

2.9.2006

V místnosti číslo 1(ložnice) naměřené hodnoty klesly, v druhé místnosti ve 30 cm klesly, jinak v místnosti č.2 ve 14 a 45 cm nad zemí hodnoty mírně stouply. Dle vyjádření technika se mohou objevit místa, kde v závislosti solí ve zdivu budou hodnoty vyšší ve fázi vysychání zdiva. Jinak prý je ještě malá doba (půl roku) na vyschnutí zdiva. Důležitá bude zkouška měření v zimě (v únoru) , kdy to bude rok a kdy budou stejné podmínky jako v den montáže a měření. Na tomto vyjádření se shodl i technik. Za půl roku v únoru bude ješte provedena zkouška míry zasolení zdiva a bude konstatováno, jaká omítka má být zvolena. Upozorňuji, že nebudu dělat nové omítky do doby než bude zdivo suché, i když mi bylo doporučeno příští rok udělat nové omítky. Budu čekat na dobré výsledky vlhkosti zdiva.


9.1.2007

V místnosti číslo 1 (ložnice) naměřené hodnoty klesly v 10 cm nad zemí. jinak v 27 cm nad zemí hodnoty mírně stouply o 1 %. V této místnosti se hodnoty vlhkosti dostaly kolem 5 % hranice.

V místnosti číslo 2 (jídelna) nameřené hodnoty klesly ve 14 cm nad zemí o 4,3 %, v 30 cm nad zemí hodnoty mírně stouply o 0,8 %, a ve výšce 45 cm nad zemí naměřené hodnoty klesly o 2,5 %. V této místnosti byly také odebrány vzorky solí zdiva, výsledek 65 % soli ve zdivu. Bylo provedeno měření digitálním multimertem z díry ze vzorku ve výšce 30 cm, výsledek měření byl 155 mV. Byl předán protokol VOLNĚ STOJÍCÍ ZDIVO SE SILNÝM ZASOLENÍM ( STS 1B), tento protokol je zde po kliknutí k nahlédnutí.

Zatím je třeba říci o zařízení AQUAPOL, že i když nebyly provedeny žádné zásahy do zdiva, hodnoty klesli z 12,5 % na 5,6 %. V červenci letos hodlám okopat omítky, takže budu vědět co je pod omítkou. Vše bude zde zaznamenáno.

S technikem fa. Aquapol byl domluven další termín červenec 2007 na odebrání dalšího vzorku zdiva po okopání omítky a před provedením nové omítky. V protokolu Doprovodná Opatření Checklist bylo poznamenáno : v bodu C. NAD ÚROVNÍ ZEMĚ v bodu Venkovní/ vnitřní zdivo :Odstranit poškozenou omítku až o tloušku zdi nad hranici vlhkosti, aplikovat sanační omítkový systém dle STS 1 B v rozmezí 6-12 měsíců.


16.7.2007

V místnosti číslo 1 (ložnice) naměřené hodnoty klesli jak v 10 cm nad zemí,tak v 27 cm nad zemí. V této místnosti se hodnoty vlhkosti dostali pod 5 % hranici.

V místnosti číslo 2 (jídelna) naměřené hodnoty stoupli ve všech víškách. V této místnosti byli také odebrány vzorky solí zdiva, od minulého měření je výsledek 99 % soli ve zdivu. Tento vzorek byl odebrán z výšky 14 cm nad zemí.

Technik fa. Aquapol poznamenal, že omítky měli být po dohodě už měsíc okopány a udělány nové, dle dohody. Proto prý ta vyšší vlhkost zdiva ( z důvodu silného zasolení zdiva 99 % prý nemůže vlhkost ven ).

Bylo slíbeno že omítky budou nové zhruba za měsíc. Závěr : bylo dohodnuto, že za měsíc se udělají nové omítky a pak že se v lednu na dalším měření uvidí.


20.8.2007

Byly přidány fotky a videa o tvorbě nových omítek dle nařízení technika od Aquapolu. Zeď byla okopána, zarovnána maltou z bílého písku a vápna. Pak byla připevněna rákosová rohož vázaná silonem, na některých místech byla dvojmo, déle na rohož byla natažena vápenocementová malta s půl dílem lepidla na dlažbu. Do této malty byla zakletována silonová tkanina armovací a pak přeštukováno. Krabičky pod zásuvky byly zadělány do rychle tuhnoucího cementu. Zeď bude natíraná silikátovou paropropusnou barvou, ale nejdříve za 30 dní ( silikátová malba se muže nanášet na novou omítku až po 30 dnech). Vše je na videu zde, nebo v odkazu VIDEO

Shrnutí: Předešlé omítky byly dělány před 6 lety. V této době byla omítka při okopávání mokrá ve všech místnostech. Nyní při okopávání po 6 letech a po 1,5 ročním působení přístroje byla omítka v místnosti č.1 ložnice suchá, jen v rohu kde byla největší vlhkost omítka tmavá, ale ne vysloveně mokrá. Na chodbě byla omítka suchá. V místnosti č.2 jídelna je omítka na jedné straně tmavá, ale ne mokrá (dříve ano), na druhé straně byla omítka ještě mokrá (jak uvedl technik, byla zasolená zeď). Takže uvidíme co bude dělat vlhkost po půl roce měření a po nových omítkách.

Vše je na videu zde, nebo v odkazu VIDEO


15.1.2008

Dnes technik provedl měření po zhruba půl roku starých omítek. V místnosti č.1 bylo naměřeno 4,4 %, tato místnost byla už suchá již před okopáním. Tyto hodnoty klesli z 5,3 na 4,4 %.

V místnosti č.2 bylo naměřeno 5,2 %. Pak jsem požádal technika, že si udělám svůj vrt. Vrt jsem dělal důkladně, aby vzorek byl odebrán jen hluboko ze zdi. Tento vzorek ukázal po měření 4,9 %. To znamená, že hodnoty klesly z 11,9 na 5,2 %. Tyto odběry jsou na fotkách v odkazu FOTKY ODBĚRŮ VZORKŮ Nazávěr technik vystavil certifikát o vysušení dle záručního listu (ten zde bude zveřejněn časem). Dále bylo navrženo z naší strany, že chceme provést další průzkum zhruba tak za 3 roky, technik souhlasil.

Dnes jsem se byl také podívat na společnou zeď se sousedy. Ta je suchá, ale rozrušená od schnutí (potřebovala by také opravit). Společná zeď je ještě garantovaná na vysušení. Tato zeď je v garáži, pak následuje 3 metry podlahy a další jejich zeď, tato zeď je vlhká a začíná zní lézt vlhko.

Závěr: I když se to nebude někomu líbit, u nás klesli hodnoty pod 5 %. Dále sledujeme vlhkost uvnitř místnosti, že se pohybuje už jen někde kolem 50 % (dříve tak kolem 60-70 %).

Na videu je vidět, že zdi už při okopávání byli skoro všude suché až na místnost č.2. Je také třeba říci, že už není cítit stuchlina, to potvrzuje i návštěva která přijde sem tam. Vše bude neustále sledováno a budou nezávazně dělány vzorky zdiva. Chtěl bych také říci, že nejsem najatý nikým, ničím, nedostal jsem žádné peníze od nikoho !. Naopak vše stálo moře času. Vše je pro lidi jako jste Vy. www.Janoch.borec.cz

Video z 12.4.2011

 


Události na našem webu


19.2.2012 | Byla přidána další zkušenost

10.04.2010 | Bylo přidáno nové zařízení DryBand.

08.04.2006 | Bylo přidáno povídání o našem zař. Aquapol v odkazu zařízení jiných výrobců.

24.08.2006 | Přidaná zkušenost od zákazníka, který má namontován WIGOPOL !! _v odkazu zaž. jiných výrobců

29.01.2007 | Přidány názory od majitelů zařízení v odkazu Zařízení jiných výrobců !

01.02.2007 | Bylo přidáno oficiální vyjádření pro náš web o reportáži na TV Nova !

16.07.2007 | Bylo provedeno další měření, dále byly dohudnuty nové omítky do měsíce.

31.08.2007 | Byly přidány fotky a videa o tvorbě nových omítek.

15.01.2008 | Bylo dokončeno poslední měření. Byl předán certifikát o vysušení zdiva.

27.12.2009 | Zdivo je stále suché, fotky přinesu během února 2010.

12.4.2011 | Video po 3 letech od předání zařízení.

Jakmile budou známy nové hodnoty, výsledky, atd.. vše zde bude zveřejněno.