AQUAPOL - Tabulka naměřených hodnot zdiva

 
 
     
Den měření
 
2.3.2006
12.9.2006
9.1.2007
16.7.2007
15.1.2008
 
 
     
Měření 1
kde
tlouška zdi
výška vrtu
hloubka vrtu
materiál
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
 
uvnitř
30 cm
10 cm
15 cm
malta
12,5
7,0
5,6
5,3
4,4
 
uvnitř
30 cm
27 cm
15 cm
cihla
4,9
3,7
4,7
3,4
--
 
Měření 2
kde
tlouška zdi
výška vrtu
hloubka vrtu
materiál
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
váhová % H2O
 
uvnitř
60 cm
14 cm
15 cm
cihla
11,6
12,2
7,9
11,9
5,2
 
uvnitř
60 cm
30 cm
15 cm
malta
9,5
6,0
6,8
8,0
--
 
uvnitř
60 cm
45 cm
15 cm
cihla
3,9
5,8
3,3
4,9
--
 
 
Teplota venku/uvnitř    
   
-3/18°C
23/19°C
9/21°C
34/23°C
2/20°C
Vlhkost venku/uvnitř    
60 / 53%
55/54%
64/52%
47/58%
64/52%
 
 
     

 

12.9.2006

V místnosti číslo 1(ložnice) nameřené hodnoty klesli, v druhé místnosti ve 30 cm klesli, jinak v místnosti č.2 ve 14 a 45 cm nad zemí hodnoty mírně stouply. Dle vyjádření technika se mohou objevit místa kde v závislosti solí ve zdivu budou hodnoty vyšší ve fázi vysychání zdiva. Jinak prý je ješte malá doba (půl roku) na vyschnutí zdiva. Duležité bude zkouška meření v zimě (v únoru) , kdy to bude rok a kdy budou stejné podmínky jako v den montáže a meření. Na tomto vyjádření se schodl i technik. Za půl roku v únoru bude ješte provedena zkouška míra zasolení zdiva a bude konstatována, jaká omítka má být zvolena. Upozorňuji, že nebudu dělat nové omítky do doby než bude zdivo suché, i když mi bylo doporučeno příští rok udělat nové omítky. Budu čekat na dobré výsledky vlhkosti zdiva.


9.1.2007

V místnosti číslo 1 (ložnice) nameřené hodnoty klesli v 10 cm nad zemí, jinak v 27 cm nad zemí hodnoty mírně stouply o 1 %. V této místnosti se hodnoty vlkosti dostali kolem 5 % hranice.

V místnosti číslo 2 (jídelna) nameřené hodnoty klesli ve 14 cm nad zemí o 4,3 %, v 30 cm nad zemí hodnoty mírně stouply o 0,8 %, a ve výšce 45 cm nad zemí naměřené hodnoty klesli o 2,5 %. V této místnosti byli také odebrány vzorky solí zdiva, výsledek 65 % soli ve zdivu. Bylo provedeno měření digitálním multimertem z díry ze zvorku ve výšce 30 cm, výsledek měření byl 155 mV. Byl předám protokol VOLNĚ STOJÍCÍ ZDIVO SE SILNÝM ZASOLENÍM ( STS 1B), tento protokol je zde po kliknutí k nahlédnutí.

Zatím závěrem je třeba říci o zařízení AQUAPOL, že i když nebyly provedeny žadné zásahy do zdiva, hodnoty klesli z 12,5 % na 5,6 %.

S technikem fa. Aquapol byl domluven další termín červenec 2007 na odebrání dalšího vzorku zdiva po okopání omítky a před provedení nové omítky. V protokolu Doprovodná Opatření Checklist bylo poznamenáno : v bodu C. NAD ÚROVNÍ ZEMĚ v bodu Venkovní/ vnitřní zdivo : Odstranit poškozenou omítku až o tloušku zdi nad hranici vlhkosti, aplikovat sanační omítkový systém dle STS 1 B v rozmezí 6-12 měsíců.

16.7.2007

V místnosti číslo 1 (ložnice) naměřené hodnoty klesli jak v 10 cm nad zemí,tak v 27 cm nad zemí. V této místnosti se hodnoty vlhkosti dostali pod 5 % hranici.

V místnosti číslo 2 (jídelna) naměřené hodnoty stoupli ve všech víškách. V této místnosti byli také odebrány vzorky solí zdiva, od minulého měření je výsledek 99 % soli ve zdivu. Tento vzorek byl odebrán z výšky 14 cm nad zemí.

Technik fa. Aquapol poznamenal, že omítky měli být po dohodě už měsíc okopány a udělány nové, dle dohody. Proto prý ta vyšší vlhkost zdiva ( z důvodu silného zasolení zdiva 99 % prý nemůže vlhkost ven ).

Bylo slíbeno že omítky budou nové zhruba za měsíc. Závěr : bylo dohodnuto, že za měsíc se udělají nové omítky a pak že se v lednu na dalším měření uvidí.


15.1.2008

Dnes technik provedl měření po zhruba půl roku starých omítek. V místnosti č.1 bylo naměřeno 4,4 %, tato místnost byla už suchá již před okopáním. Tyto hodnoty klesli z 5,3 na 4,4 %.

V místnosti č.2 bylo naměřeno 5,2 %. Pak jsem požádal technika, že si udělám svůj vrt. Vrt jsem dělal důkladně, aby vzorek byl odebrán jen hluboko ze zdi. Tento vzorek ukázal po měření 4,9 %. To znamená, že hodnoty klesly z 11,9 na 5,2 %. Tyto odběry jsou na fotkách v odkazu FOTKY ODBĚRŮ VZORKŮ Nazávěr technik vystavil certifikát o vysušení dle záručního listu (ten zde bude zveřejněn časem). Dále bylo navrženo z naší strany, že chceme provést další průzkum zhruba tak za 3 roky, technik souhlasil.

Dnes jsem se byl také podívat na společnou zeď se sousedy. Ta je suchá, ale rozrušená od schnutí (potřebovala by také opravit). Společná zeď je ještě garantovaná na vysušení. Tato zeď je v garáži, pak následuje 3 metry podlahy a další jejich zeď, tato zeď je vlhká a začíná zní lézt vlhko.

Závěr: I když se to nebude někomu líbit, u nás klesli hodnoty pod 5 %. Dále sledujeme vlhkost uvnitř místnosti, že se pohybuje už jen někde kolem 50 % (dříve tak kolem 60-70 %).

Na videu je vidět, že zdi už při okopávání byli skoro všude suché až na místnost č.2. Je také třeba říci, že už není cítit stuchlina, to potvrzuje i návštěva která přijde sem tam. Vše bude neustále sledováno a budou nezávazně dělány vzorky zdiva. Chtěl bych také říci, že nejsem najatý nikým, ničím, nedostal jsem žádné peníze od nikoho !. Naopak vše stálo moře času. Vše je pro lidi jako jste Vy. www.Janoch.borec.cz

Déle bych chtěl říci, že tímto tyto stránky nekončí, ale budou nadále sledovat vlhkost zdí, vlhkost u sousedů. Také budeme přinášet informace o Vás, další zkušenosti atd….


Graf hodnot vlhkosti zdiva ze tří odběrů

 


JanochINFO.cz (dříve Janoch.borec.cz)