Historie Přeštic ...


Historie Přeštic

Přímé počátky dnešních Přeštic lze spatřovat v archeologicky doloženém slovanském osídlení na návrší u zdejšího kostela. Někdejší trhovou ves připomínají písemné prameny z let 1226–1233. Od roku 1239 patřily Přeštice kladrubskému klášteru, který zde po roce 1245 zřídil u kostela probošství, při kterém vzniklo v průběhu druhé poloviny 13. stol. neobvykle velkoryse pojaté městečko s rozlehlým tržním náměstím. Ke klášteru patřilo po celou předhusitskou dobu. Od roku 1420 pak Přeštice vlastnila rodina Švihovských z Rýzmberka, od nichž získali přeštičtí v roce 1519 a 1524 městská práva. Po roce 1548 dochází k častým změnám zástavních majitelů města až do let 1705–1785, kdy se stávají opět majetkem kláštera v Kladrubech. Řeholníci zde opět obnovili proboštství a nechali postavit nepřehlédnutelný chrám Nanebevzetí Panny Marie. Během 19. století nabyl na významu místní chov hus a vepřů. Po obsazení Sudet v roce 1939 se z Přeštic stalo pohraniční město. Za éry komunismu se z Přeštic stává spíše průmyslové město a dochází bohužel i k urbanistické degradaci tváře města. Nepřehlédnutelný kostel Nanebevzetí Panny Marie je monumentální vrcholně a pozdně barokní dominantou města. Byl postaven v letech 1750–1775 podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Barokní budova děkanství byla při kostelu postavena v letech 1744–1751 na místě starší stavby. V roce 2000 byl otevřen Dům historie Přešticka se stálou muzejní expozicí.

Přes tyče, nebo s Přeškem?

Lidová pověst vysvětluje jméno Přeštice tak, že jeho obyvatelé kdysi chodili přes řeku Úhlavu „přes tyče". Skutečnost je, alespoň podle Antonína Profouse, badatele v oblasti místních jmen, prozaičtější. Název zřejmě pochází ze zdrobněliny osobního slovanského jména Přech. Když se místo osídlovalo, Přešek zřejmě něco znamenal - a Přeščici byli lidé Přeškovi. A touží-li rodiče po originálním jménu pro svou očekávanou ratolest, proč se místo pytlačení v anglickém, španělském či francouzském slovníku neobrátit do minulosti: prvnímu přeštickému dítěti jménem Přešek by opravdu stálo za to poblahopřát.

Jakub Jan Ryba a Josef Hlávka

Aautor České mše vánoční Jakub Jan Ryba, který se zde narodil 26. října 1765. Tady také od svého otce, učitele a hudebníka, získal základy hudebního vzdělání. Když mu bylo šest let, rodina se přestěhovala do rodného města otce - do Nepomuku. Pomník Jakuba Jana Ryby se nachází v parčíku před kostelem.

Další významnou osobností byl stavitel a mecenáš Josef Hlávka (* 15. 2. 1831 v Přešticích; † 11. 3. 1908 v Praze). Novou pamětní desku mu odhalilo město na jeho rodném domě čp. 16 v den stého výročí úmrtí. Hlávka, který později sídlil v jím přestavěném zámku v nedalekých Lužanech (odkud mohl při svých procházkách pozorovat siluetu přeštického kostela), má na zdejším hřbitově novogotickou hrobku.

Město mnichů a železnice

Nejstarší slovanské osídlení je archeologicky doloženo z pahorku u kostela, ale první písemná zmínka o trhové vsi pochází až z roku 1226 a na město byly Přeštice (tehdy v majetku Švihovských z Rýzmberka) povýšeny císařem Ferdinandem roku 1524. Skutečnou zásluhu na vzniku města však mají benediktini z kláštera v Kladrubech u Stříbra.

Ti při zdejší osadě zřídili své proboštství již ve 40. letech 13. století a v jeho blízkosti začalo vyrůstat klášterní městečko - urbanisticky jedno z nejpozoruhodnějších. Benediktini vtiskli jeho půdorysu pravoúhlou uliční síť s neobvykle velkým náměstím o rozměrech 160 × 80 metrů. V 15. a 16. století drželi městečko v zástavě páni Švihovští z Rýzmberka, ale v letech 1705-1785 je opět vlastnil kladrubský klášter. A ten má také zásluhu na vzniku dvou barokních skvostů - kostela Nanebevzetí Panny Marie a přilehlého proboštství.

Velký význam pro rozvoj města mělo zavedení železnice v roce 1874 a značný rozkvět tehdy okresní město Přeštice (od poloviny 19. století) zaznamenalo v období první republiky.

Po roce 1945 prošlo městečko snad největším úpadkem. Postupně zde bylo zrušeno či zkaženo téměř všechno, co bylo možné - okresní úřady, školy, muzeum... Přeštice také ztratily statut okresního města. Po roce 1989 pozvolna povstaly do krásy. Opravena byla řada domů i prvořadá památka - mariánský kostel, který konečně získal barokní zakončení svých věží. Od roku 2003 jsou Přeštice jako obec s rozšířenou působností opět i oficiálním centrem přilehlého okolí. A co je hlavní, pyšní na ně jsou a pečují o něj s chutí místní občané.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nejvýznamnější památkou a dominantou města je bezesporu mohutný kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1748-1775 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ač se to zdá neuvěřitelné, původně měl být ještě větší, ale to již benediktini nestačili realizovat. Dokonce věže kostela byly provizorně zakryty až v roce 1855 a současné stylové barokní báně získaly až po několikaleté rekonstrukci v roce 1995.

Hned u kostela je to barokní děkanství z let 1744-1751, rovněž podle Dientzenhoferových plánů. A na náměstí mariánský sloup z roku 1676, barokní kašna se sochou sv. Václava a sochy dalších tří barokních světců. Na mostě přes Úhlavu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. V místní části Vícov (za řekou) stojí původně románský kostel sv. Ambrože s věží z počátku 18. století.


O kostelu Nanebevzetí Panny Marie se píše v knize Tajmná místa Plzeňska od autora Pavla Kozáka: Město Přeštice leží na hlavní silnici mezi Plzní a Klatovy, v místech, která mají svou neolitickou _ minulost. Známé jsou také zdejší nálezy bronzových břitev. Poprvé se jako středověké připomínají _ roku 1226 a na město byly povýšeny v roce 1525. V tomto mezidobí byly spjaty především _ s kladrubským klášterem, ale také s králem Václavem I. a jeho sestrou Anežkou Českou. Nelze tudy _ projíždět a nepovšimnout si barokního poutního chrámu Nanebevzetí P.Marie, který stojí v dominantní _ poloze na zvýšené terase. Na jeho místě byl původně gotický kostel, který byl až v létech 1750-1775 _ nahrazen dnešním a to podle projektu K. I. Dientzenhofera. Je málo tak krásných kostelů a po pravdě _ řečeno i tak zajímavých po stránce esoterní. Obraz Panny Marie, umístěný v oltáři, vyzařuje typickou energii vysokých duchovních bytostí, ovšem oproti většině Madon 1,7 násobnou. Energetický bod je pak v ose kostela u malého stolku, tj. poměrně daleko před presbytářem proti bočním dveřím. Jeho síla je v úrovni 160% průměru, spíše s převahou kosmické složky. Je zde křížová zóna, celá obsažena uvnitř kostela. Ten je očividně umístěn na mnohem starší kultovní lokalitě, jejíž stáří bude, myslím, mezolitcké. Charakter místa byl od počátku stejný a kosmickou sílu druidi rituálně zvyšovali až na 400%. Paprskové linie odtud směřují do Plas, Chotěšova, do kostelů v Horní Lukavici a Přestavlkách. Z dalších míst je možno jmenovat Tlustou horu, Horu poblíž Přeštic, Třemšín,Řipec,Vytůň(nejspíš pohřebiště).Kostel je vyjímečný a je škoda, že je mimo obřady uzavřen.

Chrochtavá rarita

Během 19. století se Přeštice staly známé především místním chovem hus a vepřů. Zvláště ti vepříci zde přetrvali až do druhé poloviny 20. století a vyvinuli se zde ve svého času populární odrůdu tzv. černostrakatého přeštického prasete.
To bylo v roce 1964 uznáno jako samostatné plemeno a v roce 1992 také jako genetický zdroj. V současnosti se však jeho produkce snižuje, a tak připomínkou dřívější slávy přeštických prasat zůstává jejich sousoší - dost možná jediný „pomník" tomuto oblíbenému základu české kuchyně v republice.


znak Přeštic : znak obce Přeštice

status: město
NUTS 5 (obec): CZ0324 558249
kraj (NUTS 3): Plzeňský (CZ032)
okres (NUTS 4): Plzeň-jih (CZ0324)
obec s rozšířenou působností: Přeštice
pověřená obec:
historická země: Čechy
katastrální výměra: 25,39 km²
počet obyvatel: 7 212 (1. 1. 2012[1])
zeměpisné souřadnice: 49°34′33″ s. š., 13°19′51″ v. d.
nadmořská výška: 345 m
PSČ: 334 01
zákl. sídelní jednotky: 13
části obce: 4
katastrální území: 3
adresa městského úřadu: Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice
starosta / starostka: Naxera Karel Mgr
Oficiální web: http://www.prestice-mesto.cz
E-mail: podatelna@prestice-město.cz
starosta :Mgr., Chmelík Tomáš
. historie Přeštic

 

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Přešticích.

Kultura

Sport

Školství

Příroda

  • Vrch Ticholovec
  • Řeka Úhlava
  • Myslivecké sdružení Černá hora Přeštice
  • Místní organizace Českého rybářského svazu

Zemědělství

Služby

Od 2. ledna 2007 funguje v městě městská hromadná doprava.

Významné osobnosti

Další zajímavosti

  • Sluneční hodiny
  • Svatý Vojtěch pod Ticholovcem

Partnerská města