HRY on - line (games on-line)

Létající rakev ovládání: pro jízdu mačkejte co nejrychleji za sebou šipku doprava a před zdí zmáčkněte mezerník