HRY on - line (games on-line)

JUNGLEDAVE ovládání: pro pohyb klávesu doprava, doleva, skákání je šipkou nahoru