Léčitelé. ..... Ivan Gellner

Ivan Gellner, mobil: 737 116 604 , mailto: zavislost@volny.cz (pouze pro závislosti) , mailto: lecitel.ivan@gmail.com (pouze pro léčení) stránky : http://www.lecitel-ivan.cz/

Vzhledem ke svému středně zdravotnickému a následně středně technickému vzdělání jsem do prosince 1989 patřil k lidem, kteří nebrali léčitelství a podobné záležitosti vážně. Byl jsem to, čemu se dnes říká Skeptik. Nezajímal jsem se o duchovní nauky, zesměšňoval jsem vše, co se týkalo tzv. psychotroniky a bylo mi dobře. Ale v lednu 1990 jsem se - obrazně řečeno - probudil, a uměl jsem ze dne na den věci, které jsem do té doby považoval za nesmyslné a kterým jsem se do té doby vysmíval - např. diagnostikovat na dálku apod. Podotýkám, že jsem o tyto schopnosti nestál a - zejména v počátečních letech - mi natolik komplikovaly život, že jsem si často pokládal otázku, jestli to vůbec stojí za to. Prožíval jsem vlny nadšení a následných depresí (např. jsem prožil během prvních dvou let sedmkrát až třídenní stavy, kdy jsem neovládal pohyb končetin, špatně jsem mluvil apod.).

Léčitelé


Rozhovor pro JanochINFO.cz s Ivanem Gellnerem

Ivan Gellner : Na otázky jako :

Zasahujete do genetiky (umíte změnit genetiku)?

Jsou Vámi vyléčená chronická onemocnění a změny vytvořené v těle trvalé?

Jak jste se stal léčitelem a jak jste získal své schopnosti?

Může skutečně každý využít bezplatnou zkušební dobu?

Mohu zůstat při léčení anonymní?

Proč neléčíte zadarmo?

Můžete mě naučit Váš způsob působení na pacienty?

Lékař nebo alternativní medicína (léčitel)?

Jak se stavíte ke spolupráci lékař – léčitel?

Jaká je úspěšnost Vašeho léčení?

a další otázky naleznete odpověďi na mých www stránkách http://www.lecitel-ivan.cz/ v odkazu "Časté otázky (FAQ)" je více než 15 otázek a odpovědí.

Na otázku : Chci se zeptat na váš přístup jako pacienta, přijdu k Vám a říkám bolí břicho. Jak postupuje pak dále ?

Ivan Gellner : Tato Vaše otázka tam ale není., takže odpovím plnohodnotně..

Odpověď je jednoduchá - ke mně se nechodí :-). Tedy přesněji řečeno - může přijít někdo popovídat si obecně, ale nedělám diagnózy a nerad rozebírám uzdravotní stav toho, kdo přišel.

Principem toho, co dělám, je obecně "celková optimalizace organizmu" - takže léčím všechny pacienty stejně, bez ohledu na jejich problémy. Na ty se ptám pouze proto, že když spolu třeba za čas komunikujeme přes telefon nebo mail (nebo přijde pacient na návštěvu), tak se chci bavit o něčem konkrétním. Stává se mi, že mě někdfo chce zkoušet, tak třeba neřekne nějaký problém při zahájení léčení, ale po dvou letech léčení přizná, že i ten zatajovaný problém zmizel nebo se zlepšil. Takže pacient, který má zájem o to, abych ho léčil prostě napíše dopisem nebo mailem žádost o léčení podle postupu uvedeného na mých www stránkách v podmínkách léčení a já ho zahájím. Je celkem logické, že mnoho zájemců mi ještě před odesláním žádosti o léčení zatelefonuje, jak ten jejich problém vidím a jaké s tím mám zkušenosti - a já jim na jejich otázky odpovím. Výhodou tohoto mého léčení na dálku je právě to, že ke mně nemusí nikdo chodit (jezdit), takže mám pacienty doslova po celém světě. Navíc o léčení pacient nemusí ani vědět(!), protože nepotřebuji jeho spolupráci - často tedy nechá např. matka léčit své děti (bez jejich vědomí - mimochodem na otázku "morálnosti" léčení bez vědomí pacienta odpovídám také v "Častých otázkách" na mých www stránkách a i v jiných článcích tamtéž).). Jak jsem již výše zmínil - obvyklá základní doba léčení je dva roky. Z toho plyne, že neléčím (ani to neumím) akutní problémy a nemoci, ale spíše takové, kdy pacientovi tato dlouhá doba nevadí, protože už má ten problém dlouhou dobu. Hodně zájemců o léčení také začíná větou: "Už jsem zkusil prakticky všechno, tak ještě zkusím ten Váš neobvyklý způsob a když mi nepomůžete, tak už to vzdám." Dva roky nejsou skutečně nic např. pro pacinta s atopickým ekzémem, který ho má od narození


Vysvětlení mého léčení : Protože je můj systém léčení poněkud neobvyklý, dovolte mi pokusit se trochu ho objasnit (to vysvětlení ale není pravdivé - je to pouze pokus "popsat nepopsatelné" pomocí možných připodobnění):

1) Pacienta přijímám na dobu jednoho až dvou let a neurčuji pořadí změn v těle
Kdybychom se od narození vyvíjeli pouze v čase (bez dalších vlivů) byl by náš stav podstatně lepší, než je okamžitá realita. Znamená to, že jsme v každém okamžiku zdevastovanější, než bychom měli být. Naše tělo je ale řízeno systémem, který je součástí těla, vyhodnocuje průběh našeho stavu ve všech souvislostech a hodnotí pouze, zda náš současný stav odpovídá předcházejícímu vývoji (součtu všech vlivů). Pokud ano, považuje náš systém náš stav za správný a nespustí obranné mechanizmy, i když my sami sebe považujeme za nemocné (včetně např. nádorových onemocnění). Současně ale "mimo nás" je systém, který pouze matematicky propočítává "vrozené dispozice krát čas" - tj. vytváří jakýsi matematický model dokonalosti každého z nás. Nedokážu vysvětlit jak a proč, ale dosavadní poznatky mě vedou k názoru, že dokážu své pacienty "přepnout" na tento druhý systém a jejich těla (a vše ostatní) se začnou upravovat podle "ideálního" vzorce (neboť vzhledem k ideálu je každý bod těla najednou něčím nesprávný). Pacienta tedy "přepnu" a "držím ho tam", ale více dělat nemohu, protože tento Systém je vyšší než naše poznatky a silnější než naše možnosti a mé pokusy zasahovat do průběhu dalších dějů (například určováním pořadí odstraňování problémů) by pouze vše zdržovaly.
Dva roky "připojení do systému" obvykle stačí ke zrekonstruování těla a odstranění (nebo alespoň výrazné úpravě) nejen problémů, o kterých pacient ví (a které ho ke mně přivedly), ale i problémů skrytých, které se podílely na problémech projevených ( např. je obvykle nutné k odstranění bolestí ramen dát do pořádku plíce ).

2) Pacient je po celou dobu nepřetržitě ovlivňován 3) Nejsem v kontaktu s tělem nemocného a nepoznám ani, když např. zemře
Oba body vysvětlím současně:
Já osobně na nemocného nepůsobím, ale díky mým schopnostem je jeho organizmus měněn (mluvím sice stále o těle a organizmu, ale je tím míněno "vše, co se ho týká"). Jediné přirovnání, které mě napadlo, je princip vodojemu: Každý jednotlivý pacient je připojen k vodovodní síti, kterou k němu (do něj) přichází nepřetržitě voda. Já jsem ale správce vodojemu a správce vodovodní sítě a mojí starostí je, aby bylo stále dost vody a aby se dostala až ke koncovému uživateli - ale vzhledem k počtu uživatelů nemohu každého "hlídat"
Zaměňme vodu za jakési univerzální Fluidum a máme stavební materiál řízený Systémem.

(Přestože je součet možností Fluida a Systému prakticky neomezený, výsledný efekt je omezen mojí postupně se snižující neschopností. Jinak řečeno - všechno to pracuje do úrovně mých možností, které ale vytrvalým tréninkem a meditacemi stále zvyšuji.)

4) Neurčuji pořadí odstraňování problémů
Představte si trychtýř s vodou (tj. s Vašimi problémy). Výška hladiny v okamžiku zahájení mého působení je 100% (jako 100% problémů) a nejužší místo dole je absolutní 0% (ideální, ale nedosažitelný stav). Vlivem "přepojení" nemocného začne pomalu hladina klesat. Někde mezi těmito dvěma hladinami je úroveň relativní nuly - Vámi požadovaný stav (nebo nejbližší možný stav - zatím neumím např. nahradit chybějící tkáně).
Úmyslně to přirovnávám ke hladině vody, protože každý jeden problém je (nepoznanou) součástí (nepoznané) množiny dějů a pouze jejich celkovou úpravou může hladina pomalu klesat. Kdybych chtěl ovlivňovat pořadí změn, maximálně bych na chvíli hladinu rozbouřil.
Samozřejmě platí, že čím blíže k úrovni relativní nuly, tím pomaleji se vše mění (neboť jsou dotčeny a měněny nejhlubší příčiny problémů). A když je dosaženo úrovně relativní nuly, tak je nezbytné působit ještě minimálně 3 měsíce - protože je nezbytné dostat se pod (před) počátek problémů. Z toho plyne, že skutečně nejkratší možná doba nezbytného působení je více než 7 měsíců.

5) Nepotřebuji znát diagnózu
Na základě svých dlouhodobých pozorování (zhruba 10 let) jsem dospěl k závěru, že každá diagnostika nebo konkrétní diagnóza - ať už provedená lékařem nebo léčitelem - je omezena schopnostmi a možnostmi toho, kdo ji provádí. Navíc je mnohem více toho, co nevíme (neboť nikdo neví, co neví), než toho, co víme alespoň trochu.
Z toho všeho, co jsem popsal v bodech 1 - 3 je patrné, že mé léčení na dálku není omezeno potřebou znalosti konkrétních problémů. Princip je založen na spuštění potřebných mechanizmů na základě porovnání "ideálu" a okamžitého stavu (tedy alespoň já si to tak vysvětluji)

6) Trvanlivost vytvořených změn a dosažených stavů
Není jednoduché odpovědět na otázku jestli budou mnou vytvořené změny trvalé. To já prostě nevím, ale i kdyby nebyly trvalé, tak vydrží i několik let. Já ale nabízím po skončení dvou let další působení za 1200,-Kč/rok. Vzniká tím sice jakoby taková zvláštní závislost, ale je nutné si uvědomit, že žádné změny na světě nemůžou být trvalého charakteru - mohou být pouze dlouhodobé. Čas, jako jeden z faktorů vývoje (a tím stárnutí a zhoršování fyzického stavu) nelze zastavit. Během mého působení je měněn systém člověka tak, aby se co nejvíce přiblížil jakémusi jeho vlastnímu ideálu, který mu byl dán na počátku a který říká, jak by na tom byl, kdyby se měnil pouze v čase bez vnějších a jiných faktorů. A právě vliv těchto vnějších faktorů je při mém působení natolik zmenšen, že se tělo "začne obracet k lepšímu". Tedy "čím déle mám člověka pod svým vlivem, tím méně tyto faktory mají vliv na jeho vývoj". A když přestanu, postupně (ale zcela pochopitelně) začnou opět nabývat na síle, i když trvá delší dobu, než opět převládnou.

 

Jestliže i Vy máte zkušenosti s léčitelem, napište prosím. Napište průběh léčby, zkušenost, reakci , výsledek léčby atd...

Pište na : info@janochinfo.cz

Dopisy od Vás