Léčitelé. ..... Miroslav Provod

 

Obsah webových stránek http://www.miroslavprovod.com je převážně založen na manipulaci náboje statické elektřiny lidského těla, v souvislosti s náboji vodních toků. Identifikaci přesunů energie si nemohl ověřit každý, ale pouze ten, kdo měl zkušenosti s činností virgule. Bylo to málo přesvědčivé, proto jsem sestrojil jednoduché laboratorní zařízení, které lze snadno zhotovit, a nikoho nenechá na pochybách o funkčnosti přesunu energie.

V počáteční části dvacetiletého empirického výzkumu jsem energetický fenomén označoval jako "Kosmická energie". Z průběhu pokračujících výzkumů vyplynulo, že jde o dosud neznámé čtyři vlastnosti statické elektřiny, které blíže specifikuji v článcích této opravené a doplněné souhrnné informace.

Nové pojetí historie - manipulace napětím buněčných membrán - životní prostředí - energie vodních toků - medicína dávných civilizací - nové pojetí sakrálních staveb - nové energetické zdroje

  1. Každá hmota má náboj statické elektřiny se třemi energetickými složkami (aura, zóny, interzóny)
  2. Kontaktem aury dvou nebo více nábojů splynou náboje v jeden náboj společný se společnými energetickými složkami.
  3. Splynutím nábojů v jeden společný dochází k pozvolnému vyrovnání jejich energetických potenciálů.
  4. V průběhu vyrovnání energetických potenciálů dochází mezi náboji současně k přesunu chemických vlastností.

Miroslav Provod

Informace jsou na http://www.miroslavprovod.com/

Léčitelé


Jestliže i Vy máte zkušenosti s léčitelem, napište prosím. Napište průběh léčby, zkušenost, reakci , výsledek léčby atd...

Pište na : info@janochinfo.cz

Dopisy od Vás