Rakovina z mikrovlnných trub

Rakovina z mikrovlnných trub

Imunitní system těla reaguje na zničenou strukturu molekul zcela stejným způsobem, jakým by reagoval na jed, a to konkrétně obranou. Následkem toho se krevní obraz změní tak, jakoby byl v probíhající rakovinném procesu.

V Rusku byly mikrovlnné trouby zakázány v r. 1976, kvůli jejich negativním následkům ve vztahu ke zdraví, protože ohledně jejich používání bylo provedeno mnoho studií. Tento zákaz byl zrušen po perestrojce na počátku 90. let .Bylo to již v roce 1991, když EU Komisař pro Spotřebitelskou Politiku v Bruselu, Karl van Miert, varoval před používáním mikrovlnných trub. Poukázal na to, že potraviný ozářené v mikrovlnných troubách mohou mít škodlivý vliv na lidi.


Tento souhrn zde uvedených odpovídajících vědeckých nálezů ukazuje nebezpečí, kterému jste vy a vaše rodina vystaveni, používáteli mikrovlnné trouby, a objasňuje, proč jsou nebezpečné – dokonce i v době kdy nejsou v provozu. Mikrovlnné trouby byly původně vyvinuty za 2. světové války na
Humboldtské Universitě v Berlíně. Záměrem bylo poskytování teplé stravy vojákům kdykoliv a kdekoliv. Přesto výsledek jejich výzkumu ukázal vážné zdravotní nebezpečí spojené s tímto způsobem přípravy stravy. Následně byla výroba a používání mikrovlnných trub na celém území Německa
zakázáno. Po válce Rusové zopakovali německý výzkum se stejným výsledkem, který vedl ke skutečnosti, že mikrovlnné trouby byly zákonem zakázány i v Sovětském Svazu.
Nové vědecké studie provedené ve Švýcarsku koncem 80. let potvrdily veliká rizika způsobená mikrvlnnými troubami, a to nezávisle na německém a ruském výzkumu a bez jakékoli znalosti o nich.

Mikrovlnka nefunguje, jak tvrdí reklama, jen tak mimochodem. Činí vaše jídlo horkým. Ale mechanismus, kterým je teplo vytvářeno, způsobuje vnitřní poškození jemných molekulárních struktur vitaminů a fytoživin. Minerály jsou nicméně celkem nezasaženy, takže stále dostáváte v ozářené potravě nějaký hořčík, vápník a zinek, stejně jako v neozářené potravě, ale veledůležité vitaminy B, anthokyaniny, flavonoidy a další nutriční prvky, jsou mikrovlnkami snadno zničeny. Mikrovlnka je přístroj zombie. Lidé, kteří používají mikrovlnku pravidelně, kráčí po cestě degeneračních nemocí a celoživotního boje s obezitou. Čím více mikrovlnku používáte, tím horším se váš výživový stav stává, a tím pravděpodobněji budete diagnostikováni s různými nemocemi a dostanete léky, samozřejmě, které vytvoří další zdravotní problémy, které vedou k velké spirále dolů.Tento výzkum prokázal že:
-Nutriční hodnota potravin byla zničena.
-Přímé radiační poškození bylo způsobeno zcela a pouze použitím mikrovlnných trub.
-Potraviny a nápoje ohřívané či rozmrazované v mikrovlnných troubách jsou škodlivé lidskému zdraví.
-Při opakovaném používání mikrovlnných trub je zákonně povolené únikové záření samo o sobě dostačující, aby po delší době zákazníky zdravotně poškodilo. Mikrovlnné trouby umístěné ve výši prsou jsou obzvláště nebezpečné pro oči, srdce a genitálie.
-Každý kdo otvírá mikrovlnnou troubu tak aby z ní vzal pokrm je přímo postižen zářením.
K tomu všemu navíc, každá trouba nadále vydává záření i po jejím vypnutí, i když s klesající intenzitou.
-Poškození zdraví z potravy a nápojů ohřívaných nebo rozmrazovaných v mikrovlnných troubách.
Šíření odpovídajících vědeckých studií je stále zastíráno celým odvětvím za podpory úřadů, státních představitelů a médií a zjištění těchto studií jsou popírány, přestože jsou zde zcela nezpochybnitelné důkazy, že průmyslné mikrovlny, které se v současnosti používají, jsou příčinou rakoviny.
Jakmile je živá bytost přímo čí nepřímo vystavena průmyslovému záření, její organismus se stává karcinogenním. (Přímé záření: Únikové záření z mikrovlnných trub, ale i záření z mobilních telefonů, radarových zařízení a televizních přístrojů. Nepřímé záření: Požívání ozářených potravin).

Ozářené potraviny způsobily rakovinový růst v žaludku a střevech, celkovou degeneraci periferních buněčných tkání a postupný rozpad zažívacího a vylučovacího systému u statisticky významného počtu lidí..

Ozářené potraviny snížily schopnost těla využít vitaminy B-komplexu, vitamin C, vitamin E, základní minerály a lipotropika.
Průmyslové mikrovlny vytvářejí teplo prostřednictvím vysokofrekvenčního otáčení polarity látek, které jsou jim vystavený (2 500 000 000 x za vteřinu). Takto vzniká třecí žár, který nepřirozeným způsobem poškozuje strukturu potravin a tak ničí živiny. Rovnováha se rozpadá stejně jako i vyvážený poměr kyselosti. V autě, které je po vážné dopravní nehodě nemůžeme dále jezdit, přestože jeho
karoserie není chemicky pozměněna. Podobně ani poškozená molekula již nemůže být použita tělem.

Imunitní systém těla reaguje na zničenou strukturu molekul zcela stejným způsobem, jakým by reagoval na jed, a to konkrétně obranou. Následkem toho se krevní obraz změní tak, jakoby byl v probíhajícím rakovinném procesu. Dokud toto nebude zviditelněno, nebezpečí mikrovlnných trub bude široce podceňováno. Na rozdíl od mikrovlnných trub, potraviny vařené běžným způsobem (na
vařiči, v běžné troubě nebo v páře) jsou ohřívány přirozeným způsobem, a to přesně řečeno z nějšku dovnitř, a bez tření.
1. Leukocity
Zvýšení počtu leukocitů (bílých krvinek) ukazuje na zvýšenou obrannou reakci těla. Toto se stává nejčastěji při výskytu infekcí a nádorů. Diagram měření ukazuje (rozdílné) zvýšení leukocitů po požití potravin vařených běžným způsobem, potravin syrových a potravin ozařovaných mikrovlnami.
2. Hemoglobin
Množství hemoglobinu udává schopnost krve přenášet kyslík. Čím více hemoglobinu máme, tím více kyslíku mají buňky k dispozici. Po požití potravin vařených běžným způsobem, syrových i ozařovaných mikrovlnami se výrazně snižuje množství hemoglobinu. (Výrazně) největší snížení je zjištěno po požití potravin z mikrovlnných trub.
3. Hematokrit
Množství hematokritu ukazuje zvýšení srážlivosti červených krvinek (jako následek depolarizace-odpólování otřesy), a tím zvýšení nebezpečí (sraženin). Takováto změna je výrazně větší po požití potravin ozářených mikrovlnami.
             
Každý člověk je sám zodpovědný za své vlastní zdraví, jak i za zdraví dětí, které ještě nedokáží dělat vlastní rozhodnutí. Proto jsi vyzýván, aby jsi odmítnul/tla používání mikrovlnných trub.
Více informací od: The World Foundation for Natural Science (zde)

Mike z Natural News o mikrovlnách říká:

"Nárůst široce rozšířeného nedostatku živin v západním světě koreluje téměř dokonale se zavedením mikrovlnné trouby. Není to žádná náhoda. Mikrovlnky ohřívají potraviny prostřednictvím procesu vytváření molekulárního tření, ale toto molekulární tření rychle ničí jemné molekuly vitaminů a fytoživin (rostlinných léčiv) přirozeně se vyskytujících v potravinách.

Jedna studie ukázala, že mikrovlnami ozářená zelenina měla zničených až 97% nutričního obsahu (vitaminy a další rostlinné živiny, které brání vzniku nemocí, posilují imunitní funkce a zlepšují zdraví)." "Jinými slovy, pojídání syrové brokolice poskytuje přírodní protirakovinnou medicínu, která je extrémně účinná v zastavování růstu rakovinových nádorů. Ale mikrovlnné ozáření brokolice protirakovinné živiny ničí a činí potravu "mrtvou" a nutričně prázdnou.

Existují dokonce určité důkazy, že ozařování ničí přirozenou harmonii molekul vody, což vytváří energetický vzorec chaosu ve vodě nacházející se ve všech potravinách. V podstatě běžný výraz "ozařování" je velmi příhodný: používání mikrovlnky je jako házet na své jídlo atomovku a pak jíst spad. (Nicméně z pojídání mikrovlnami ozářeného jídla radiaci neobdržíte. Ale nedostanete ani příliš živin)." Takže pokud se chystáte použít mikrovlnnou troubu, doporučuje, abyste odešli z kuchyně. Americká FDA radila "nestůjte před mikrovlnkou delší dobu".