Wi-fi připojení jako spouštěč rakoviny? Máte alergii na WiFi?

Mobily a mikrovlnka jsou podezřelejší.. S rozvojem moderních komunikačních technologií dochází i k narůstání strachu z možného negativního vlivu na naše zdraví. Wi-fi připojení jako spouštěč rakoviny?O možném vzniku nádorů z mobilních telefonů už byly popsány stohy papírů, technologie pro bezdrátové připojení wi-fi ale zatím tolik prozkoumána není. Může tedy wi-fi způsobovat rakovinu?

Wi-fi jako standard pro bezdrátové sítě je technologie, která umožňuje připojit se k síti bez nutnosti přímého propojení síťovým kabelem. Název wi-fi původně neměl znamenat nic, časem se z něj ale stala slovní hříčka, která by se dala chápat jako zkratka od wireless fidelity, bezdrátová věrnost. Stále online i bez kabelů
V současnosti se lze pomocí wi-fi připojit k internetu téměř kdekoliv. Nejen doma na domácí síti, ale dokonce i na mnoha veřejných místech, v knihovnách, na nádražích, v kavárnách i restauracích. Všechna tato zařízení ale vyzařují elektromagnetické záření. Jaký je jeho vliv na člověka? Stejně jako u mobilních telefonů se i u wi-fi zatím vědci nedokázali shodnout, zda je elektromagnetické vlnění, na jehož základě tato technologie funguje, zdraví škodlivé.

Skupina odpůrců ale argumentuje, že zatímco velké záření (výkon) je u mobilních telefonů pouze v okamžiku, kdy člověk telefonuje, wi-fi naproti tomu vysílá nepřetržitě. Tímto faktem argumentovali v roce 2006 rodiče kanadských studentů na Lakeheadské univerzitě v Ontariu, kteří si prosadili, aby byla školní wi-fi síť vypnuta. Podle jedné studie amerických vědců se totiž podařilo u pokusných zvířat ozařovaných wi-fi nádory vyvolat.

Nebezpečnější jsou mikrovlny Přesto ale není třeba se wi-fi nějak zvlášť bát. Výkon záření, které tato technologie uvolňuje do okolí, je natolik malý, že by člověka ohrozit neměl. Ten se totiž pohybuje v řádech desítek miliwattů, naproti tomu u mikrovlnných trub jsou to až dva watty. Přesto ale studie dále pokračují. Jednou z nich je i výzkum COST281, který se zaměřuje nejen na škodlivost wi-fi, ale také na vliv elektromagnetických polí u UMTS, Bluetooth nebo WLAN na člověka. Průběžné výsledky lze nalézt na www.cost281.org.

Dvě nejdůležitější prostředí v životě dítěte jsou domov (zejména ložnice) a škola. Z tohoto důvodu je naprosto nutné, aby tato prostředí byla co nejbezpečnější," píše v květnu 2009 Dr. Magda Havasová, B.Sc. Ph.D.

WiFi versus WHO

Jenže ne všichni to vidí stejně. Do kritiky WiFi sítí coby elektromagnetického smogu se pustil na svém webu například Vlastimil Marek , který vystupuje jako alternativní hudebník, publicista a duchovní učitel. Domnívá se, že škodí zvláště noční působení WiFi záření: „Lze totiž spekulovat, že přes den se pohybujeme a mozek bděle funguje, takže jeho elektrická činnost může být jakýmsi ochranným štítem, zatímco v noci, když spíme, jsme vůči vysílání routerů (a radarů a mobilních vysílačů) zvláště bezbranní,“ spekuluje na svém webu http://blog.baraka.cz .

„Tato technologie neexistuje dostatečně dlouho, abychom věděli, zda je ze zdravotního hlediska bezpečná, varovala Kate Figes v deníku Guardian již před několika lety. Odborníci uvádějí: Nové bezdrátové technologie užívají mikrovlnných pulsů (radiace), obdobných těm, jaké používají radary. Nejde o radiové vlny, jak se lidé obecně domnívají. Rostoucí počet vědců si myslí, že bezdrátové počítačové sítě, mobilní telefony, bezdrátové laptopy a bluetooth škodí lidskému zdraví,“ argumentuje Vlastimil Marek. Poukazuje přitom na různé aktivity v zahraničí, které se staví proti stále většímu rozšiřování WiFi technologie.

Často citován je například Lawrie Challis , profesor fyziky britské univerzity v Nottinghamu, který se zabýval otázkou laptopů s WiFi a dětí. „Podle něj se v případě, kdy si položíme laptop na klín, přiblížíme k anténce příliš blízko, takže se vystavujeme stejné intenzitě záření jako v případě mobilního telefonu. Výzkum není ukončen, ale děti jsou obecně citlivější než dospělí, a proto by měli rodiče monitorovat, jak děti laptopy používají, a nedávat si je na klín,“ píše Václav Jedlička na serveru DSL.cz .

Britská Health Protection Agency nicméně tvrdí, že bezdrátové periférie používají tak malou intenzitu, že žádné nebezpečí nehrozí. Podle této organizace neexistují žádné konzistentní důkazy, že by vystavení WiFi signálům jakkoli nepříznivě ovlivňovalo lidské zdraví. Přestože prý na základě zveřejněných studií nevidí žádný důvod, proč by WiFi nemělo být i nadále používáno například ve školách, nechává si pootevřená vrátka: „U každé nové technologie je nicméně rozumná jistá opatrnost a sledování situace,“ uvádí.

Používání WiFi se nedávno intenzivně probíralo například v kanadské provincii Ontario, na svých webových stránkách o tom píše deník The Globe and Mail . Tamní svaz učitelů dokonce usiluje o zastavení masového zavádění této technologie do škol z obavy, že způsobuje rakovinu. Nic takového však zatím žádná studie neprokázala. Kanadští odpůrci WiFi se však odvolávají na loňské doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), podle nějž je možné zařadit vysokofrekvenční elektromagnetické pole mezi „možné karcinogeny“. Je však na místě podotknout, že se tam ocitlo například vedle kávy a že doporučení nehovoří o síle záření, které je právě u WiFi vysílačů velmi nízké.

Odborníci uvádějí: Nové bezdrátové technologie užívají mikrovlnných pulsů (radiace), obdobných těm, jaké používají radary. Nejde o radiové vlny, jak se lidé obecně domnívají. Rostoucí počet vědců si myslí že bezdrátové počítačové sítě, mobilní telefony, bezdrátové laptopy a bluetooth škodí lidskému zdraví. Vědci, jako dr. Johansson z Karolinského institutu ve Švédsku, zjistila, že mikrovlnné záření nízké úrovně způsobuje změny kůže. Na jaře roku 2007 vyzval Sir William Stewart, ředitel britského úřadu na ochranu zdraví, k oficiální revizi používání této technologie ve školách. Německá vláda doporučuje, aby se lidé vystavovali záření z wi-fi jen na "nejnižší možnou míru" a raději používali "konvenční kabelové připojení". Ve frankfurtských školách je již tato technologie zakázána. Evropská agentura životního prostředí v témže roce navrhla, aby zdravotní úřady doporučily omezovat vystavení vlivu wi-fi zejména citlivé skupiny, jako jsou děti. Lékaři už dokonce tuhle nemoc, kterou zatím trpí jen pár procent lidí, vystavených nějaké formě vysokých elektromagnetických frekvencí, pojmenovali. Co konkrétně toto záření podle jejich zjištění způsobuje? Zvýšenou propustnost mozkové krevní bariéry, zvýšený únik kalcia, nárůst rakoviny a poškození DNA, vytváření stresových proteinů a poškození nervů. Vystavení této energii je spojováno se změnami v krevních buňkách u školních dětí, dětskou leukémií, oslabením motorických funkcí, zhoršením reakčního času a paměti, bolestmi hlavy, závratěmi, únavou, slabostí a nespavostí. Další symptomy této dnes již nemoci (EHS): problémy se spánkem, únava, bolesti, nevolnost, problémy s kůží, očima a ušima (tinnitus), závratě atd.

Zatímco jinde už jim to dochází, u nás jsme, jako v mnoha jiných ohledech, konzervativní a neschopni změny. Doporučení omezit užívání mobilních telefonů byla vydána v různých zemích a organizacích, jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008) a rovněž Zdravotní komisí v Torontu (2008) a Ústavem pro výzkum rakoviny v Pittsburghu (2008). Zopakujme si tedy: Tato doporučení se vztahují na užívání mobilních telefonů, ale platí rovněž pro vystavení záření z wi-fi, protože obojí užívá mikrovlnného záření. Wi-fi počítače dokonce vystavují tělo tomuto záření více než mobilní telefony.

zdroj : vitalia.cz, fiftyfifty.cz,karolinaloskotova.blog.cz, google.com